[anysurfer.logo]

Terugbetaling vakantieopvang werknemers Vlaamse Overheid

Terugbetaling vakantieopvang werknemers Vlaamse Overheid

Jeugdwerk   |  28 MAART 2024

De Vlaamse Overheid veranderd haar beleid rond terugbetaling voor vakantieopvang. Vanaf nu kunnen alle opvanginitiatieven zich registeren zodat ouders die werken voor de Vlaamse Overheid een terugbetaling kunnen krijgen. Tot op heden had de Vlaamse Overheid hiervoor een exclusieve samenwerking, met deze aanpassing wille ze het aanbod voor hun werknemers uitbreiden. 

Ze doen dit omdat ze geconfronteerd werden met een dalend aantal deelnemende kinderen in de vakantieopvang dat zij organiseert voor de kinderen van hun personeelsleden. Na een personeelsbevraging werd vastgesteld dat ouders hun kinderen liever dichtbij huis naar een opvanginitiatief laten gaan waar kinderen ook met vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen. Het systematisch thuiswerk heeft ook een impact. Ouders zijn minder aanwezig op de werkvloer en brengen hun kinderen niet meer mee naar kantoor. Door deze tendens was de noodzaak er om het huidig aanbod te reorganiseren. Vermits heel wat kinderen nu reeds lokaal over Vlaanderen verspreid naar een vakantieopvang gaan, wil de Vlaamse Overheid haar personeelsleden hiervoor een financiële tegemoetkoming geven. Hiervoor stelt de Vlaamse Overheid een vergunningenregister open waarin alle initiatieven die voldoen aan de voorwaarden zich kunnen aanmelden. Kiest jouw gemeente/organisatie ervoor de speelpleinwerking, kinderopvang, buitenschoolse opvang (vanaf 3) op te laten nemen in dit register, dan kan het personeelslid van de Vlaamse Overheid vanaf de herfstvakantie een financiële tussenkomst aanvragen, aan de vzw Sociale Dienst voor de Vlaamse personeelsleden die instaat voor de uitbetaling. Het is de taak van het personeelslid om zelf een aanvraag tot terugbetaling in te dienen na ontvangst van een factuur vakantieopvang.

Wil je jouw speelpleinwerking/organisatie aanmelden? Vul zo volledig mogelijk de naam in van de speelpleinwerking, kinderopvang en/of buitenschoolse opvang (BKO’s). Bezorg dan de laatste twee pagina’s ingevuld naar vakantieopvang@vlaanderen.be samen met de nodige documenten.