[anysurfer.logo]

Fiscaal attest: nieuwe aanpassingen

Fiscaal attest: nieuwe aanpassingen

Jeugdwerk   |  19 JANUARI 2021

Vorige maand heeft de federale regering beslist om enkele aanpassingen rond gezinsfiscaliteit door te voeren. Ouders van wie de kinderen kunnen genieten van speelpleinwerking, buitenschoolse opvang en jeugdvakantiekampen krijgen een deel van het bedrag dat ze hiervoor betalen terug via een belastingvermindering.

Om dit te kunnen opnemen in hun belastingaangifte, hebben de ouders een fiscaal attest nodig, uitgereikt door de jeugdorganisatie.
Op dit attest staat o.a.:

 • dat de organisatie erkend is en subsidies ontvangt van het lokaal of Vlaams niveau.
 • hoeveel dagen het kind bij hen activiteiten heeft gevolgd.
 • hoeveel de ouders betaald hebben per dag, welke leeftijd het kind heeft, enz.
Wat eveneens vermeld staat op het attest is hoeveel de ouders mogen ingeven in hun belastingaangifte. Dit was tot hiertoe max. €11,20 per dag per kind voor kinderen tot 12 jaar (tot de dag dat ze 12 jaar werden) of voor kinderen met een beperking tot 18 jaar (tot de dag dat ze 18 jaar werden).

Wat is er veranderd en wanneer zijn deze nieuwe regels van toepassing?

Vanaf 2020 (de regelgeving is ingevoerd onder terugwerkende kracht en van toepassing vanaf 1 januari 2020) geldt dat: 

 • Ouders van wie de kinderen onder 14 jaar zijn (tot de dag dat ze 14 jaar worden / met een beperking: tot de dag dat ze 21 jaar worden) een attest krijgen waarbij ze max. €13 per dag per kind mogen ingeven.
Vanaf 2021 geldt dat: 

 • Ouders van wie de kinderen onder 14 jaar zijn (tot de dag dat ze 14 jaar worden / met een beperking: tot de dag dat ze 21 jaar worden) een attest krijgen waarbij ze max. €14 per dag per kind mogen ingeven (bedrag bepaald door circulaire december 2021). Het bedrag zal voortaan jaarlijks geïndexeerd worden. Voor 2022 zal het bedrag dus nog iets hoger liggen. 

FAQ

 • Wat als je de attesten van 2020 al hebt uitgereikt?

  Geen paniek. Ouders mogen de “oude / bestaande” attesten nog opnemen in hun belastingaangifte van 2020. Je bent dus niet verplicht om aan al deze ouders een nieuwe versie van het attest te sturen. Helaas zal MINFIN niet automatisch het nieuwe bedrag toekennen. Je moet de ouders er dus wel op attent maken dat ze een hoger bedrag mogen ingeven dan wat er op het attest vermeld staat (€13 per dag per kind i.p.v. €11,20).  

 • Wat dan met 12- en 13-jarigen die plots ook recht hebben op belastingvoordeel voor de activiteiten waaraan ze hebben deelgenomen in 2020?

  Je mag zelf beslissen of je spontaan naar al deze ouders een attest verstuurt, maar jouw organisatie is dit niet verplicht. Mochten ouders van 12- en 13-jarigen hierachter vragen, moet je hen wél het attest uitreiken.  

 • Wat met activiteiten die geannuleerd werden in 2020 vanwege de Covid19-maatregelen en de ouders hiervoor een attest kregen i.p.v. dat ze het volledige inschrijvingsbedrag terugbetaald kregen?

  Voor deze activiteiten geldt dezelfde regelgeving als voor activiteiten die wel hebben plaatsgevonden. Ouders mogen dit attest dus ingeven aan het bedrag van max. €13 per dag per kind en het kind mag tot 14 jaar oud zijn.

 • Wanneer zal het departement CJM voor Vlaams erkende organisaties het nieuw attest bezorgen?

  Voor attesten 2020 die nog uitgereikt moeten worden, mag je zelf het bedrag en leeftijd aanpassen (of de ouders op de hoogte stellen dat ze meer mogen ingeven dan wat op het attest vermeld staat). Voor attesten 2021, zal het departement jullie zo spoedig mogelijk het nieuw model van vak 1 doorsturen. Het departement wacht nog op de goedkeuring van hun aanpassingen door FOD FIN, maar verwacht dit geregeld te hebben in de komende weken. Ouders zullen dus nog even geduld moeten uitoefenen om hun attest voor activiteiten in 2021 te ontvangen.

 • Wordt dit attest in de toekomst verplicht en gedigitaliseerd?

  Op termijn, zoals ook in het nieuwsbericht van FOD FIN beschreven staat, zou men deze attesten verplicht willen maken.
  Dit wil zeggen dat je niet enkel op vraag van de ouders, maar het attest altijd zal moeten uitreiken. Ook zou de federale overheid dit proces graag digitaliseren. Wat wil zeggen dat de organisaties online de gegevens zullen moeten ingeven en de ouders automatisch op hun belastingaangifte de vermindering te zien krijgen.
  Dit is een aankondiging die nog niet geconcretiseerd is. Het departement zoekt verder uit vanaf wanneer de eventuele verplichting en/of digitalisering in gang zou treden en/of dit zou gelden voor alle jeugdorganisaties. We volgen dit verder op en bij beslissingen hieromtrent, houden we onze website en nieuwsbrief up to date.  

Nog vragen? 

Neem dan gerust contact op met Sophie Verbrugghe. Zij kan je zeker verder helpen. Al haar contactgegevens vind je onderaan. 

Elmo          Peeters
Elmo Peeters
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk