[anysurfer.logo]

Schrijf je in voor het vormingstraject zakelijk beleid

Schrijf je in voor het vormingstraject zakelijk beleid

Jeugdwerk   |  15 FEBRUARI 2022

Het vormingstraject zakelijke ondersteuning bestaat uit 7 verschillende vormingsessies rond zakelijke en financiële thema’s.
Bedoeling is om jou als zakelijk coördinator of ondersteuner zo goed mogelijk te trainen in bepaalde vaardigheden en competenties. Je bent vrij om het volledige traject mee te volgen of je in te schrijven voor de vormingen die jou het meest nuttig lijken. 

Je kan apart inschrijven voor elk van de 7 vormingssessies. Elke sessie focust op één bepaald onderwerp. We lijsten ze even voor jou op:

7 sessies

18 februari: Beheer van je vereniging
De eerste vorming van dit traject gaat over het beheren van je vereniging. Welke vzw-verplichtingen moet je nakomen (statuten, AV, RvB, boekhouding, ledenregister, belastingen, UBO, btw, GDPR, EHBO) ? 

11 maart : Financiën (inkomsten en uitgaven)
Tijdens de tweede vorming van dit traject hebben we het over de financiën van je organisatie. We focussen op inkomsten en uitgaven.

 • Welke inkomstbronnen heb je?
 • Toelichting van: projectmiddelen, structureel Vlaamse middelen, Europese middelen, eigen inkomsten, VIA-middelen, Sociale Maribel, crowdfunding, fondsenwerving, giften, schenkingen, legaten, beleggen en investeren, enz.

25 maart: Personeelsbeleid (juridisch en financieel aspect)

Tijdens deze sessie hebben we het over het personeelsbeleid van je organisatie. We focussen op het juridische en financiële aspect.

 • Welke verplichtingen heb je als werkgever?
 • Op wat moet je letten bij het aannemen van studenten, projectmedewerkers, tijdelijke werkkrachten, zelfstandigen, freelancers, enz.? Wat zijn de kosten van iemand in dienst nemen? Welke formaliteiten komen er kijken bij tijdelijke werkloosheid, langdurige ziekte, enz?

22 april: Verzekeringen

Tijdens de vierde vorming van dit traject hebben we het over verzekeringen.

 • Wat zijn verplichte verzekeringen?
 • Wat is niet verplicht, maar verzeker je beter wel?
 • Welke verzekeringen voor je doelgroep en welke voor vrijwilligers?
 • Welke verzekeringen neem je wanneer je op weekend gaat of een voorstelling organiseert?

 6 mei: Financiën (strategie en ondernemingszin)

Tijdens deze sessie hebben we het over financiën.

 • Hoe je organisatie financieel gezond houden?
 • Welke kosten maak je beter wel/niet?
 • Hoe beheer je het best meerdere inkomstenbronnen?
 • Hoe maak je de evenwichtsoefening tussen administratieve last om projectdossiers in te dienen en de middelen die je erdoor zou kunnen krijgen?
 • Hoe en wanneer investeren voor lange termijn-zaken (zoals je infrastructuur)?
 • Op wat let je bij reservevorming met subsidiegeld? 

 13 mei: Personeelsbeleid (sociaal en verbindend aspect)

Tijdens de zesde vorming van dit traject hebben we het over personeelsbeleid.

 • We focussen op het sociale en verbindende aspect ervan.
 • Welke communicatie is nodig om je personeel te binden?
 • Hoe maak je van je team een samenwerkende ploeg?
 • Hoe stimuleer je wederzijds vertrouwen tussen collega’s?
 • Wat met collega’s die uitvallen door langdurige ziekte, hoe re-integreer je hen?
 • Hoe organiseer je een geslaagde overdracht bij een wissel van functie / nieuwe collega?
 • Wat met mentaal welzijn op het werk?

27 mei: Digitalisering van je organisatie 

Tijdens de laatste vorming van dit traject hebben we het over het digitaliseren van je organisatie.

 • Hoe begin je aan digitaal archiveren of een online boekhouding?
 • Komen jouw inschrijvingsgelden automatisch in je boekhouding terecht en hoe zorg je voor het wegwerken van manueel facturen opmaken?
 • Welke digitale communicatie gebruik jij naar je doelgroep of vrijwilligers?
 • Welke software gebruik je voor interne communicatie en documentenbeheer?
 • Welke overheidsformaliteiten moeten nog via papier en welke mogen ook digitaal ingegeven worden?