[anysurfer.logo]

Vormingstraject zakelijk beleid: beheer van je vereniging

Vormingstraject zakelijk beleid: beheer van je vereniging

jeugdwerkondersteuning   |  18 FEBRUARI 2022 | 14:00-16:00

Met dit traject voorzien we 7 vormingsessies rond zakelijke en financiële thema’s. Bedoeling is om jou als coördinator zo goed mogelijk te trainen in bepaalde vaardigheden en competenties waarover vaak enkel jij als coördinator moet beschikken. Je bent vrij om het volledige traject mee te volgen of je in te schrijven voor de vormingen die jou het meest nuttig lijken. 

Vorming 18 februari

Beheer van je vereniging 

De eerste vorming van dit traject gaat over het beheren van je vereniging. 
Welke vzw-verplichtingen moet je nakomen (statuten, AV, RvB, boekhouding, ledenregister, belastingen, UBO, btw, GDPR, EHBO) ? 

Programma

 • De Statuten als fundament van je werking
 • De structuur van een vzw
 • De relatie tussen de diverse organen en de coördinator
 • De jaarlijkse administratieve verplichtingen van de vzw
 • De jaarlijkse financiële verplichtingen van de vzw
In deze vzw-sessie lichten we de de basisaspecten van het vzw-beheer toe. We vertrekken van de statuten als basis voor je organisatie en bespreken de structuur van je organisatie plus de diverse mogelijkheden om je vzw te besturen. We gaan verder in op de relatie en afspraken tussen bestuur en de coördinator. Welke beslissingen mag je als coördinator zelf nemen, tot welke bedragen beslis je zelf, wanneer toets je best af met je bestuur en voor welke beslissingen moet je zeker ten rade gaan bij de algemene vergadering? Al die zaken nemen we onder de loupe.

We overlopen ook al de jaarlijkse administratieve en financiële verplichtingen die je als vzw moet opvolgen. Kortom een stevige onderdompeling in het vzw-beheer-bad.

Deze vorming zal gegeven worden door Sarah Denoo. Sarah is legal consult gespecialiseerd in vzw-wetgeving en medewerker bij Scwitch, dé partner voor je zakelijk beheer en alle vzw-materie binnen de socioculturele sector. 

Doelgroep

 • Coördinatoren, zakelijke of financieel verantwoordelijken en andere medewerkers die zich bezighouden met het bestuur en het personeel van de vzw. 

Sophie          Verbrugghe
Sophie Verbrugghe
 • Participatiemedewerker jeugdbeleid
 • online

€ 20 (sociaal tarief) - € 30 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)

 • 18 FEBRUARI 2022 | 14:00-16:00

Gerelateerd nieuws