[anysurfer.logo]

Vormingstraject zakelijk beleid: beheer van je vereniging

Vormingstraject zakelijk beleid: beheer van je vereniging

jeugdwerkondersteuning   |  4 FEBRUARI 2022 | 14:00-16:00

Met dit traject voorzien we 7 vormingsessies rond zakelijke en financiële thema’s. Bedoeling is om jou als coördinator zo goed mogelijk te trainen in bepaalde vaardigheden en competenties waarover vaak enkel jij als coördinator moet beschikken. Je bent vrij om het volledige traject mee te volgen of je in te schrijven voor de vormingen die jou het meest nuttig lijken. 

Vorming 4 februari

Beheer van je vereniging 

De eerste vorming van dit traject gaat over het beheren van je vereniging. 
Welke vzw-verplichtingen moet je nakomen (statuten, AV, RvB, boekhouding, ledenregister, belastingen, UBO, btw, GDPR, EHBO) ? 

Doelgroep

 • Coördinatoren, zakelijke of financieel verantwoordelijken en andere medewerkers die zich bezighouden met het bestuur en het personeel van de vzw. 

Sophie          Verbrugghe
Sophie Verbrugghe
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk
 • nog te bepalen

€ 20 (sociaal tarief) - € 30 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)

 • 4 FEBRUARI 2022 | 14:00-16:00