[anysurfer.logo]

NIEUW: projectoproep ondersteunen van jong engagement

NIEUW: projectoproep ondersteunen van jong engagement

Jeugdwerk   |  19 MAART 2024

Vlaams minister van Jeugd lanceert een projectoproep gericht op stimuleren van jongeren om een rol als vrijwillige begeleider in het jeugdwerk op te nemen. De oproep, getiteld ‘Ondersteunen van jong engagement’, streeft ernaar om jeugdwerk toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor alle jongeren, met bijzondere aandacht voor diegenen die traditioneel minder betrokken zijn of de weg vinden naar het georganiseerd jeugdwerk. 

Voor wie?

  • De projectoproep is gericht op vormende activiteiten die deze jongeren versterken, zodat ze een rol kunnen opnemen binnen het jeugdwerk (of daarbuiten).
  • De projecten kunnen ook focussen op het stimuleren van samenwerking tussen jeugdorganisaties en partners uit verschillende sectoren.
  • Projecten kunnen uiteenlopen van voorbereidende trajecten en co-animatortrajecten tot samenwerkingen met jeugdhulpinstellingen en scholen. 

Deze oproep richt zich prioritair, maar niet uitsluitend, tot jeugdorganisaties die actief zijn op het Vlaamse, bovenlokale of lokale niveau. Ze moedigen samenwerking aan met partners binnen en buiten de jeugdsector, zoals andere jeugdverenigingen, organisaties in de jeugdhulp en scholen.

Je kan per organisatie één dossier indienen.

Middelen?

De minister trekt in totaal 1 miljoen euro uit voor deze projecten. Daarvoor voorziet de begroting van 2024 in extra middelen. Elk project maakt aanspraak op maximaal 125.000 euro. Een project indienen kan tot en met 14 april 2024, via KIOSK. 

In mei valt de beslissing over de goedgekeurde projecten, die vanaf 1 juni 2024 van start kunnen gaan.  

Meer info 

Meer info vind je op de website van het departement Cultuur, Jeugd & media. 

Het departement organiseert een webinar. Daar geven ze meer uitleg en heb je de kans om vragen te stellen.

  • Wanneer? Woensdag 27/3 van 9u tot 10u, online
  • Inschrijven kan tot en met 25 maart