[anysurfer.logo]

Persbericht: vragen over mentaal welzijn stromen binnen op de Waddist app

Persbericht: vragen over mentaal welzijn stromen binnen op de Waddist app

Jeugdwerk   |  19 MEI 2021

Hoe gaat het écht met jou?”
“Voel jij je eenzaam?”
“Ben jij depressiever dan voor corona?”
“Heb jij al eens donkere gedachten gehad?”
“Krijg jij paniekaanvallen?”

3 op de 10 vragen gesteld door jongeren in de Waddist app focussen op mentaal welzijn. Jongeren zijn via de app anoniem op zoek naar hoe hun leeftijdsgenoten het stellen tijdens de covid-crisis, hoe ze omgaan metangste en wat anderen doen om zich nu goed te voelen. Tijdens de eerste weken, na de lancering van de app, werden meer dan 1000 vragen ingestuurd.

Maar liefst 295 van de bijna 1000 door gebruikers ingestuurde vragen op de Waddist app hebben betrekking op angsten en twijfels over fysisch en mentaal welzijn. Tijdens de eerste vier weken na de lancering, op 17 februari, van de bevragingsapp voor en door jongeren, werden er meer dan 1000 vragen ingestuurd door jonge gebruikers, jeugdorganisaties en onderzoekers. De coronacrisis is ook op de jongerenbarometer van De Ambrassade en Arteveldehogeschool een hot topic.

Je kan de Waddist-app downloaden via Google Play Store en Apple Store.

Deze periode

 138 vragen vermelden expliciet de huidige covid-19 crisis in combinatie met het welzijn van de waddisters. ‘Dat is opmerkelijk’, reageert het Waddist team. ‘Er is een veelheid aan thematieken waar jongeren nu vragen over hebben, zoals de zomer, hobby’s of seksualiteit. Toch zijn jongeren via de Waddist app vooral op zoek naar hoe hun leeftijdsgenoten deze crisis mentaal volhouden.’

In totaal gaan 59 van die vragen over het algemeen mentaal welzijn zoals: “Hoe is jullie mentale gezondheid voorlopig door corona?”, “ik heb het tijdens deze pandemie al mentaal zwaar gekregen, jij?”. Daarbovenop werden er ook vragen ingestuurd omtrent depressie en donkere gedachten (12) en zelfmoord (9), met vermelding van de huidige coronacrisis.

Relatief veel ingestuurde vragen gaan over eenzaamheid, het missen van dingen en het omgaan met de maatregelen zoals: “Hebben jullie ook zo’n zin om de regels te overtreden om een rondtoer te maken langs mensen die je mist?” en over perspectief, dromen en kunnen leven en het gebrek eraan (18), bijvoorbeeld: “Heb je het gevoel dat je een jaar verloren bent door de pandemie?”.

Ook onderwijs komt veel ter sprake in de vragen over de coronacrisis. Bijna 50 verschillende vragen polsen naar ervaringen met afstandsonderwijs en de impact daarvan op hoe jongeren school beleven: Vragen over mentaal welzijn stromen binnen op de Waddist app.

De vragen blijven dagelijks binnenstromen. Naast mentaal welzijn stellen de waddisters vooral vragen omtrent liefde en seksualiteit zoals “mag je jaloers zijn in een relatie?” en “hoe sta jij tegenover de lgtbq+ gemeenschap?”. Corona blijft een hot topic, ook bij vragen die niet in relatie staan tot mentaal welzijn: “Heb jij ooit al de coronamaatregels overtreden?” en “vind je de coronaregels overdreven?”.

Wat is ‘normaal’?

Opvallend bij heel wat vragen is dat jongeren lijken af te toetsen wat andere jongeren normaal vinden en dus wat normaal wordt geacht. Waar zij zich op het spectrum bevinden zowel politiek en normatief als qua ontwikkeling, hoe hun leeftijdsgenoten naar hen of zichzelf kijken en wat hun leeftijdsgenoten zouden doen of reageren in een bepaalde situatie. Anders gezegd lijkt men hun positie te willen bepalen ten opzichte van de leeftijdsgenoten en/of een richting te willen bepalen in hun eigen gedrag aan de hand van de antwoorden van andere jongeren. Ook in andere thematieken dan de coronacrisis – die minder aan bod komen – treedt dit principe vaak op de voorgrond: 

 • “Mag je het n-woord uitspreken?”
 • “Slaap jij nog met knuffels?”
 • “Wat is je politieke voorkeur?”

Hoe werkt het insturen van vragen?

Jongeren die de Waddist app gebruiken krijgen een dagelijkse melding dat er nieuwe vragen beschikbaar zijn. De drie vragen die ze beantwoorden worden elke dag samengesteld door het onderzoeksteam van De Ambrassade en Arteveldehogeschool, op basis van de ingestuurde vragen door jongeren in de app. Iedereen kan vragen insturen, zo zijn er naast jongeren ook veel jeugdorganisaties die gebruik maken van Waddist om te polsen naar de mening en visie van de Waddisters. Jongeren die een vraag insturen motiveren ook waarom ze die willen stellen in de app. “Ik hoop dat deze vraag aan bod zal komen, zelf ben ik er ook onzeker over dus wil ik graag weten hoe de jeugd hierover denkt! Alvast bedankt” – Jongere over vraag “Ben jij onzeker over je lichaam?”

2400 Gebruikers

Waddist werd gelanceerd op 17 februari 2021 door Arteveldehogeschool en De Ambrassade. De Waddist-app is een online barometer die dagelijks peilt hoe jongeren denken over allerlei thema’s, aan de hand van drie meerkeuze vragen per dag. Elke dag antwoorden gemiddeld 2400 jongeren op die vragen, waardoor de app op snelle tijd een schat aan data verwerft. Elke dag krijgen de jongeren een tip die bij de vragen past, via artikels van jongereninformatieplatform WAT WAT of andere merken.

Waddist post regelmatige updates over resultaten op sociale media:

Instagram: instagram.com/waddist.app
Twitter: twitter.com/waddist_app

Vragen?

Bij vragen over Waddist kan je terecht bij onze persverantwoordelijke Jory:

Jory          Maeyaert
Jory Maeyaert
 • Coördinator ad-interim jeugdinformatie