[anysurfer.logo]

Hoe vraag ik het WAT WAT label aan?

Hoe vraag ik het WAT WAT label aan?

WAT WAT label

Wie kan het label aanvragen? 

 • Maak je zelf informatie voor jongeren? Heb je een website, app, brochure, spel, ... die antwoorden geeft op vragen jongeren (dus geen aanbod-overzicht of dienstverlening)?
 • Kan je je vinden in de 7 principes voor kwaliteitsvolle informatie
 • Wil je graag dat WAT WAT het bereik van je product vergroot? 
Vraag dan het WAT WAT label aan! 


Aanvraagprocedure

 • Nicolas plant daarna een aanvraaggesprek in met jou: max. een uurtje via Microsoft Teams
  • Tijdens het aanvraaggesprek bespreken we de vragen uit het aanvraagformulier, de algemene manier van werken binnen je organisatie en alle vragen die er nog zouden zijn over WAT WAT. De organisatie geeft ook aan op welke digitale of fysieke producten ze het label zou plaatsen. 

Commissie en feedback

 • De advies- en erkenningscommissie van het WAT WAT label bekijkt en bespreekt samen de aanvragen. Die beslist om de aanvraag al dan niet goed te keuren, met een duidelijke motivering.
 • Nicolas belt je achteraf op om de beslissing mee te delen, feedback te geven en info te geven over volgende stappen. Je krijgt die feedback ook via mail.

WAT WAT label gekregen? 

 • De Ambrassade deelt het goede nieuws via verschillende kanalen
 • Je informatieproduct verschijnt mee op de Pinterest van WAT WAT
 • Je krijgt toegang tot de Facebook-groep voor WAT WAT-partners
 • Je krijgt de maandelijkse nieuwsbrief voor WAT WAT-partners
 • Je mag deelnemen aan de inspiratiedagen jeugdinformatie en andere events voor partners.

3 jaar na je aanvraag screent de advies- en erkenningscommissie je product(en) opnieuw om te zien of je nog altijd voldoet aan de 7 principes.