[anysurfer.logo]

Hoe vraag ik het WAT WAT label aan?

Hoe vraag ik het WAT WAT label aan?

WAT WAT label


 • Maak je zelf informatie voor jongeren? Heb je een website, app, brochure, spel, ... die antwoorden geeft op vragen jongeren (dus geen aanbod-overzicht of dienstverlening)?

 • Kan je je vinden in de 7 principes voor kwaliteitsvolle informatie? Wil je graag dat WAT WAT het bereik van je product vergroot? Vraag dan het WAT WAT label aan!  

 • Belangrijk: mail eerst naar liesa.carton@ambrassade.be met een korte uitleg over je aanvraag. Dan bekijken we samen of je product in aanmerking komt voor het label. 
 • Kreeg je een go? Dan kan je het aanvraagformulier invullen en opnieuw naar Liesa mailen. Doe meteen ook een aantal datavoorstellen voor een aanvraaggesprek.

 • Tijdens het aanvraaggesprek bespreken we de vragen uit het aanvraagformulier, de algemene manier van werken binnen je organisatie en alle vragen die er nog zouden zijn over WAT WAT. De organisatie geeft ook aan op welke digitale of fysieke producten ze het label zou plaatsen.

 • De aanvraag en het aanvraaggesprek worden besproken op de eerstvolgende bijeenkomst van de advies– en erkenningscommissie. Die beslist om de aanvraag al dan niet goed te keuren, mits een duidelijke motivering.

 • De beslissing en de motivering daarvan worden per mail of telefonisch meegedeeld aan de aanvragende organisaties. De toekenning van het label-partnerschap wordt via de verschillende kanalen van De Ambrassade en aanvragende organisaties bekendgemaakt.

 • Krijg je het label, dan krijg je toegang tot de Facebookgroep voor WAT WAT partners. Je mag dan deelnemen aan de inspiratiedagen jeugdinformatie. De advies- en erkenningscommissie screent twee jaar na de aanvraag opnieuw je producten en geeft hierover opnieuw advies..

Liesa          Carton
Liesa Carton
 • Hoofdredacteur watwat.be en ondersteuner partnernetwerk