[anysurfer.logo]

Hoe word ik partner van WAT WAT?

Hoe word ik partner van WAT WAT?

WAT WAT
WAT WAT logo
Partner

WAT WAT bouwt op sterke partnerschappen. Wil je deel uitmaken van het netwerk? Dat kan zo: 

 • Heb je expertise in een bepaald thema dat voor jongeren relevant is? Ga naar Contentpartners
 • Maak je zelf jongerenvriendelijke content? Ga naar Labelpartners
 • Heb je een generalistische website waarop je extra informatie wil zetten? Ga naar Embedpartners
 • Bied je een luisterend oor aan (onder andere) jongeren? Ga naar Contactpartners
 • Wil je WAT WAT breed bekend maken bij jongeren? Ga naar Bereikpartners
Je past niet in een hokje, maar bent wel heel enthousiast? Laat het weten aan Marian Michielsen.

Contentpartners

Profiel

 • Heeft expertise in een bepaald thema dat voor jongeren relevant is
 • Heeft niet persé zelf een informatieproduct naar jongeren toe 
Taak in het partnerschap

Levert content aan voor WAT WAT artikels.

Voorbeeld

Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere drugs (VAD)

Wat biedt WAT WAT de partner aan?

 • Als contentpartner neem je deel aan de WAT WAT- redactievergaderingen (wellicht 1 keer per jaar), waarbij je als contentpartner een netwerk opbouwt, uitwisselt met andere jeugdinformatiepartners en inzicht krijgt in de vragen die jongeren zich stellen over jouw thema. 
 • WAT WAT verhoogt de visibiliteit en de vindbaarheid van de contentpartner indien de partner zelf content op maat van jongeren aanbiedt, door binnen de WAT WAT artikels te verwijzen naar de partner indien relevant.
 • Indien de partner nog geen specifieke communicatie naar jongeren opzet kunnen de kanalen van WAT WAT een waardevolle bijdrage leveren aan de vertaling van content op jongerenmaat, en de communicatie ervan naar jongeren toe.  
Wat biedt de partner aan WAT WAT?

WAT WAT kan bouwen op de thema-expertise van de partner. De partner neemt deel aan redactievergaderingen, doet een update van de content op de website wanneer nodig,.. Het is enkel met medewerking van deze partners dat de content van WAT WAT tot stand kan komen. Deze partners voelen zich dan ook sterke (mede-)eigenaars van WAT WAT.

Labelpartner

Profiel

 • Heeft zelf jeugdvriendelijke content
 • Heeft het Trusty-label gekregen
Taak in het partnerschap

 • Draagt WAT WAT label mee uit als herkenbaar symbool voor jeugdvriendelijke info
 • Is vaak ook contentpartner
 • Blijft zelf content maken volgens de 7 principes 
Voorbeeld

Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa

Wat biedt WAT WAT de partner aan?

Het WAT WAT label als erkenning voor kwaliteitsvolle jeugdinformatie. Relevante bronnen van labelpartners worden door WAT WAT vindbaar gemaakt voor jongeren en hun begeleiders. Zo kan www.allesoverseks.be tussen de zoekresultaten van WAT WAT staan. WAT WAT tools (zoals brochures, lespakketten, spelen, …) worden opgenomen op de Pinterestpagina van WAT WAT. De advies- en erkenningscommissie van WAT WAT screent tweejaarlijks de producten van de labelpartner en geeft hierop feedback. Je krijgt toegang tot de emoji’s en iconen van WAT WAT om te gebruiken in je eigen jeugdvriendelijke content. 

Wat biedt de partner aan WAT WAT? 

Relevante webpagina’s van de labelpartners maken de zoekfunctionaliteit van WAT WAT rijker.

Embedpartner 

Profiel

 • Heeft een generalistische website of platform naar jongeren toe
 • Wil dit graag spijzen met betrouwbare informatie voor jongeren 
Taak in het partnerschap

 • Embedt op eigen website/platform 
  • specifieke WAT WAT info
  • de WAT WAT zoekbalk 
  • WAT WAT hulp 
 • Let op: content embedden via een API vraagt een aanpassing aan je eigen website en kost dus geld. Een widget is gratis. 
Voorbeeld 

Awel  

Wat biedt WAT WAT de partner aan?

De embedpartner krijgt gepersonaliseerde up-to-date informatie op maat van jongeren om op de eigen website te ontsluiten. Partners kunnen opteren om:

 • specifieke stukjes content te selecteren op basis van thema en doelgroep
 • de volledige zoekfunctionaliteit van WAT WAT te integreren op hun website 
Partners kunnen door het embedden van WAT WAT content jongeren toeleiden tot kwaliteitsvolle info en advies. 

Wat biedt de partner aan WAT WAT? 

Een embedpartner levert gebruikersdata aan om content en zoek-functionaliteiten WAT WAT te optimaliseren.     

Contactpartner 

Profiel

 • Biedt een luisterend oor/advies/hulp aan jongeren 
Taak in het partnerschap

 • Geeft jongeren die via WAT WAT binnen komen, een luisterend oor, advies of hulp
 • Is vaak ook embedpartner 
 Voorbeeld

Jongeren Advies Centra (JAC)

Wat biedt WAT WAT de partner aan? 

WAT WAT leidt jongeren zo laagdrempelig mogelijk toe naar contactpartners via slimme verbindingen. Om dit te verwezenlijken is een doorgedreven manier van afstemmen noodzakelijk. Contactpartners hebben meestal ook een informatieopdracht naar jongeren toe (info, getuigenissen van andere jongeren en zelfreflectie instrumenten als noodzakelijke tussenstap tot advies en hulp). Contactpartners die ervoor kiezen om ook embedpartner te zijn, hoeven door het embedden van WAT WAT info of de WAT WAT zoekbalk zelf minder te investeren in eigen content creatie en kunnen zich volop concentreren op hun advies- of hulpverleningsfunctie.  

Wat biedt de partner aan WAT WAT? 

Jongeren die niet voldoende antwoord vinden op basis van de info online, kunnen makkelijk contact opnemen met advies of hulpverleners. De contactpartner streeft mee naar een manier om een zo direct mogelijke, laagdrempelige verbinding op te zetten. De contactpartner zoekt mee naar een manier om na te gaan hoeveel jongeren via WAT WAT binnenkomen, of die op de juiste plaats zijn terecht gekomen en of die goed verder geholpen werden. Op die manier krijgt WAT WAT meer vat op de doorverwijzingsprocessen naar advies of hulp.      

Bereikpartner

Profiel

 • Bereikt heel veel jongeren
Taak

 • Versterkt WAT WAT door:
  • integratie in kaart (bv UiT-Pas)
  • integratie in jongerenmedia (bv Ketnet, MNM, StuBru,..)
  • inbedding in context (bv. onderwijskoepels, bibs,..)  
Wat biedt WAT WAT de partner aan?

De bereikpartner kan zijn maatschappelijke rol opnemen om jongeren toe te leiden naar kwaliteitsvolle info en advies. Bijvoorbeeld door het linken van WAT WAT aan jongerenproducties waar jongeren fan van zijn of aan contexten waar jongeren vaak komen.  

Wat biedt de partner aan WAT WAT?

Deze partners versterken het bereik van WAT WAT, door het inzetten van hun kanalen en omgevingen die vertrouwd zijn bij jongeren.   

Ik wil partner worden

Wil je embedpartner worden? Neem dan contact op met Sofie. Voor alle andere partnerschappen neem je contact op met Marian Michielsen.

Marian          Michielsen
Marian Michielsen
 • Jeugdinformatiemedewerker WAT WAT
Sofie          Iserbyt
Sofie Iserbyt
 • Jeugdinformatiemedewerker WAT WAT