[anysurfer.logo]

Omgevingsanalyse 2024: kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel

Omgevingsanalyse 2024: kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel

  |  25 JUNI 2024

De nieuwe omgevingsanalyse 2024 is er. Gebruik het als krachtvoer voor jouw beleidsplannen!

Om de vijf jaar zet de Vlaamse Regering de lijnen uit om zoveel mogelijk impact te creëren voor het welbevinden van kinderen en jongeren in Vlaanderen. Dat doet ze door het schrijven van een Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP). Het JKP legt zo het jeugd- en kinderrechtenbeleid van de Vlaamse Regering vast.

Het JKP vertrekt telkens vanuit een omgevingsanalyse: een foto en beginsituatie van de situatie van kinderen en jongeren in Vlaanderen anno 2023, gebaseerd op de resultaten van onderzoek van de laatste jaren en input van jeugdwerkorganisaties en andere beleidsdomeinen.

De definitieve omgevingsanalyse werd door het departement jeugd gepubliceerd en vind je via het artikel hier
Lees meer over het proces van het nieuwe Jeugd-en kinderrechtenbeleidsplan 2025-2029 hier.

Uit de omgevingsanalyse worden prioriteiten gekozen en aanbevelingen geschreven voor de nieuwe Vlaamse Regering. Maar je kan het onderzoeksmateriaal ook goed gebruiken om je eigen beleidsnota en beleidskeuzes te stofferen.