[anysurfer.logo]

Nieuwe vervolgvorming: Brandveiligheid in je jeugdlokaal

Nieuwe vervolgvorming: Brandveiligheid in je jeugdlokaal

  |  17 APRIL 2024

Netwerk Brandweer en De Ambrassade slaan opnieuw de handen in elkaar om alle Vlaamse en Brusselse jeugdorganisaties meer brandveilig te maken. Nadat twee jaar geleden de basisvorming over brandveiligheid werd uitgewerkt met meer aandacht voor preventie, in plaats van enkel bestrijding van brand, is er nu een nieuwe module klaar. 

Wat omvat module twee? 

Het gaat om een opleiding van 2,5 uur voor de verantwoordelijken van de gebouwen en/of lokalen. Hierin staat de technische kant van brandveiligheid centraal en leren ze concrete stappen om hun lokaal brandveilig te maken. 

Brandveiligheid in jeugdinfrastructuur 

Netwerk Brandweer (als belangenbehartiger en kenniscentrum van de Vlaamse Hulpverleningszones) en De Ambrassade werkten samen een tweede module ‘brandveiligheid in jeugdinfrastructuur’ uit. Via deze nieuwe vorming willen we de jeugdverantwoordelijken van hun gebouwen en/of lokalen bewust maken van de technische kant van brandveiligheid. 

De vorming in een notendop

  • Een interactieve opleiding voor alle jeugdbewegingen en/of organisaties die werken met jongeren
  • De regelgeving wordt bepaald door de manier waarop je je lokaal gebruikt 
  • We werken rond 4 domeinen: Brand voorkomen - evacueren - branduitbreiding beperken - brand bestrijden
  • Dit aan de hand van een praktische checklist die als instrument kan gebruikt worden. 
Met die focus streven De Ambrassade en het Netwerk Brandweer naar meer bewustzijn en kennis bij begeleiders over brandveiligheid en gevaren in het gebouw en tijdens activiteiten. In het verleden waren opleidingen en vormingen vaak enkel toegespitst op het bestrijden van de effectieve brand. 

De vorming werd op donderdagavond 11 april voor het eerst gegeven tijdens animatorcursus, een vormingsweek voor Chiroleiding, in Jeugdverblijfcentrum Heibrand (Malle).

Heb je interesse om deze vorming in jouw organisatie te laten doorgaan? 

Deze opleiding is voortaan beschikbaar op aanvraag bij de jeugddienst van je stad of gemeente. Het volstaat om contact met hen op te nemen zodat er een vormingsmoment kan ingeboekt worden met de lokale brandweerzone en het jeugdwerk uit de stad/gemeente/regio. 

De vorming wordt gratis gegeven door de brandpreventiespecialisten van de lokale brandweerzone.