[anysurfer.logo]

Naar meer asbestveilige jeugdgebouwen

Naar meer asbestveilige jeugdgebouwen

Jeugdwerk   |  24 MAART 2024

Maak je Gebouwen Asbestveilig!

Op 22 maart 2024 zette de Vlaamse regering een belangrijke stap richting veiligere jeugdgebouwen met de goedkeuring van het ondersteuningskader 'Sectorprotocol Asbestveilige lokale jeugdgebouwen'. 

We weten hoe kostbaar de gezondheid van onze jongeren is. Hun longen zijn extra gevoelig voor de schadelijke gevolgen van asbestvezels. Daarom breidt het actieplan voor asbestafbouw zich nu uit naar de plekken waar onze jeugd hun vrije tijd doorbrengt bij jeugd- en sportverenigingen. 

De eerste stap naar een asbestveilig gebouw is het verkrijgen van een asbestattest. Dit attest geeft een gedetailleerde beschrijving van de aanwezige asbestmaterialen, de bijbehorende risico's en advies over te nemen maatregelen. 
En goed nieuws: voor de aanvang van het protocol is er budget vrijgemaakt voor zo'n 1.200 gratis asbestattesten.

Snel zijn is de boodschap

Meld je eenvoudig en vrijblijvend aan op de website van de Vlaamse Regering. Hier vind je meer informatie over dit belangrijke initiatief. Het verkrijgen van een asbestattest is niet alleen een verplichting maar ook een troef voor gebouweigenaren, aangezien alle eigenaren van gebouwen tot 2001 verplicht zijn om tegen 2032 een asbestattest te hebben.

Gelukkig hoef je zelf geen asbestdeskundige te vinden, de OVAM heeft dit al voor je geregeld. Eenmaal de asbestattesten voor jeugdwerkorganisaties is opgemaakt, krijgen we een beter beeld van de aard en omvang van asbestmaterialen in onze gebouwen. 

Dit zal het jeugdwerk helpen om bij het evaluatiemoment in 2026 te bepalen welke verdere stappen nodig zijn om onze gebouwen volledig asbestveilig te maken. Zo blijven we onze jeugd beschermen en hun veiligheid waarborgen, stap voor stap, gebouw voor gebouw.