[anysurfer.logo]

Ja, ook een jeugdwerkorganisatie kan indienen voor een bovenlokaal cultuurproject

Ja, ook een jeugdwerkorganisatie kan indienen voor een bovenlokaal cultuurproject

Jeugdwerk   |  30 AUGUSTUS 2019
“Deze subsidies bieden je de kans om met jouw praktijk buiten de gemeentelijntjes te kleuren"

  • Broed je op een bovenlokaal project met je jeugdwerkorganisatie?
  • Heb je een vaag idee en zoek je nog inspiratie?
  • Heb je te weinig middelen als organisatie en wil je informatie over deze projectsubsidies?

Als jeugdwerkorganisatie voldoe je op zijn minst aan één van bovenstaande punten. Op 18 september kan je deelnemen aan een informatiesessie door het Steunpunt voor Bovenlokaal Cultuur waarin duidelijk wordt hoe je als jeugdwerkorganisatie ook kansen kunt vinden in dit nieuwe decreet.

De workshop start met een toelichting van de subsidielijn door een van de medewerkers van het Steunpunt. Verwacht heldere informatie over de criteria waaraan je dossier moet voldoen, ontdek mogelijke aandachtspunten en krijg een streepje inspiratie door een selectie voorbeelden. Aan de hand van de handige (digitale) toolkit van het steunpunt loodsen ze je door het begrippenkader, de toepassing van de functies en het vinden van partners. Iedere deelnemer ontvangt gratis de toolkit om het eigen projectidee concreter uit te werken. 

Nog geen specifiek idee? Geen nood, de toolkit biedt ook de kans om na te gaan hoe bovenlokaal werken een meerwaarde betekent voor jouw praktijk. Op 15 november 2019 is de eerstkomende deadline om een projectsubsidie aan te vragen. Ideaal dus om nu je licht te komen opsteken.