[anysurfer.logo]

Geef jouw project met bovenlokale uitstraling vorm

Geef jouw project met bovenlokale uitstraling vorm

Jeugdwerk   |  26 MAART 2019

Het nieuwe steunpunt voor bovenlokale cultuur ondersteunt jeugdorganisaties in een project met bovenlokale uitstraling. Het nieuwe steunpunt voor bovenlokale cultuur geeft workshops om jeugd- en cultuurorganisaties te ondersteunen om projecten in te dienen.

Projectwerking zorgt voor de broodnodige dynamische ruimte en is een belangrijke pijler binnen het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking. Het geeft organisaties (ook jeugdwerkorganisaties en cultuureducatieve jeugdorganisaties) alle kansen om te experimenteren en door te groeien binnen hun praktijk.

Het decreet stimuleert ook langlopende en duurzame projecten door meerjarige projecten toe te laten. De projecten laten toe om bovenlokaal cultuurwerk vorm te geven door samenwerking en samenhang, opgebouwd vanuit eigen expertise.

Aarzel niet om hen een vraag te stellen: het steunpunt helpt je graag verder via hun contactformulier. Ze organiseren ook workshops om je verder op weg te helpen.

Projectsubsidie

Het decreet bovenlokale cultuurwerking, dat sinds 1 januari 2019 van kracht is, voorziet in projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten. Sinds 15 maart kun je starten met een aanvraag.

Wie kan aanvragen?

Culturele en jeugdactoren, openbare besturen en verenigingen met rechtspersoon (niet commercieel) die gelieerd zijn aan kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en jeugdwerk kunnen vanaf nu een aanvraag indienen.

Deadline

De volgende deadline voor projecten die starten vanaf 1 juli 2020 en maximum 3 jaar lopen is 15 november 2019. Indienen gebeurt via de digitale applicatie KIOSK. Overweeg je een aanvraag? Vraag zeker tijdig een login aan. 

Voorwaarden

Een project komt in aanmerking wanneer het culturele affiniteit, een bovenlokale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie heeft en de reguliere werking van de aanvragende actor overstijgt.