[anysurfer.logo]

Workshop decreet bovenlokale cultuur voor Jeugdwerkprojecten

Workshop decreet bovenlokale cultuur voor Jeugdwerkprojecten

jeugdwerkondersteuning   |  18 SEPTEMBER 2019 | 13:30-16:00

Over wat gaat deze workshop?

Het nieuwe steunpunt voor bovenlokale cultuur geeft workshops om jeugd- en cultuurorganisaties te ondersteunen om projecten in te dienen binnen het projectenluik van het decreet bovenlokale cultuur. Projectwerking zorgt voor de broodnodige dynamische ruimte en is een belangrijke pijler binnen het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking. Het geeft organisaties (ook jeugdwerkorganisaties en cultuureducatieve jeugdorganisaties) alle kansen om te experimenteren en door te groeien binnen hun praktijk.

Het decreet stimuleert ook langlopende en duurzame projecten door meerjarige projecten toe te laten. De projecten laten toe om bovenlokaal cultuurwerk vorm te geven door samenwerking en samenhang, opgebouwd vanuit eigen expertise.

Op deze workshop zijn zowel jeugdwerkers als lokale mandatarissen en medewerkers van steden en gemeenten welkom.

Wie kan aanvragen?

Culturele en jeugdactoren, openbare besturen en verenigingen met rechtspersoon (niet commercieel) die gelieerd zijn aan kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en jeugdwerk kunnen een aanvraag indienen.

Voorwaarden

Een project komt in aanmerking wanneer het culturele affiniteit, een bovenlokale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie heeft en de reguliere werking van de aanvragende actor overstijgt.

Deadline

De volgende deadline voor projecten die starten vanaf 1 juli 2020 en maximum 3 jaar lopen is 15 november 2019. Indienen gebeurt via de digitale applicatie KIOSK.

Programma

Het steunpunt informeert ons eerst over hoe het decreet in elkaar zit en wat de verhouding is met het decreet bovenlokale jeugdwerking. Erna hebben we het specifiek over de projectpijler en is er ruimte voor begeleiding van specifieke projectvoorstellen.  


Liesbeth          Maene
Liesbeth Maene
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk