[anysurfer.logo]

Infosessie erkenning en subsidiëring van jeugdverenigingen met bijzondere doelgroepen

Infosessie erkenning en subsidiëring van jeugdverenigingen met bijzondere doelgroepen

Jeugdwerk   |  1 FEBRUARI 2024

De weg naar subsidies voor je vereniging begint met een erkenning, en om je hierbij te ondersteunen, organiseert het Departement Cultuur, Jeugd en Media op 7 maart een infomoment.

Tijdens deze namiddag zal je door het volledige aanvraagproces worden geleid en worden de voorwaarden uitgelegd die nodig zijn om een erkenning aan te vragen. Belangrijke punten die aan bod komen:
  • Algemene subsidievoorwaarden 
  • Referentieperiode van 1 mei 2024 tot en met 30 april 2025 
  • Aanvraagdossier, inspecties en beslissingsproces 
  • Jaarlijkse subsidie en de mogelijkheid om aanvullend voor de periode 2027-2031 een variabele subsidie aan te vragen 
Als niet-erkende vereniging kun je slechts eens in de vijf jaar een erkenningsaanvraag indienen, met de volgende indiendatum uiterlijk op 31 mei 2025. Zorg ervoor dat je het lokale gemeentelijke belang overstijgt (niet gericht op de hele Vlaamse Gemeenschap) en dat de zetel van je vereniging in het Nederlandse taalgebied van België of Brussel-Hoofdstad ligt.


Voor wie?

Medewerkers van bovenlokaal georganiseerde jeugdverenigingen met jeugd in een maatschappelijk kwetsbare positie of met een handicap binnen de Vlaamse Gemeenschap, gevestigd in het Nederlandse taalgebied of het gebied Brussel-Hoofdstad

Wanneer?

Donderdag 7 maart 2024 van 13.30 tot 16.30 uur 

Waar?

Marie-Elisabeth Belpairegebouw, klein auditorium (03.Z.03), Simon Bolivarlaan 17, 1000 Brussel (vlakbij het station Brussel-Noord)


Deelname is gratis, maar je moet je wel vooraf inschrijven tot uiterlijk 28 februari 2024