[anysurfer.logo]

Lancering www.komaf.be

Lancering www.komaf.be

Jeugdwerk   |  18 NOVEMBER 2022

We willen méér jeugdwerk en jeugdaanbod voor méér kinderen en jongeren. 

Dat doen we door:

  • Informatie en inspiratie te verzamelen rond allerhande thema's zoals: gender, toegankelijkheid, grensoverschrijdend gedrag, vervoer, taal, enz.

  • Vormingen en begeleidingen aan te bieden. In samenwerking met een netwerk aan organisaties binnen en buiten het jeugdwerk.

  • Onderzoek en monitoring voorop te zetten. Zodat we weten wat er leeft binnen het jeugdaanbod, en waar de grootste drempels bestaan. 

Benieuwd wat www.komaf.be te bieden heeft?

Thema's 

Zit je binnen jouw organisatie met een vraag rond één van de Komaf thema's? Dan kan je misschien de juiste info of inspiratie terugvinden op www.komaf.be.

Zowel voor vrijwilligers, professionele jeugdwerkers als lokale besturen zijn er heel wat nuttige tips en informatie te vinden rond thema's als genderinclusie, toegankelijke gebouwen, hoe omgaan met kinderen of jongeren met een beperking, enz.

Vorming

Heeft je organisatie nood aan een vorming rond bv. 'aandacht voor onzichtbare armoede' of 'omgaan met meertaligheid'?

Dan kan je die vorming aanvragen via Komaf.Komaf zoekt de juiste partner om je hierin te ondersteunen.


Komaf een project van en een samenwerking tussen De Ambrassade, Bataljong, Jint en Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi).