[anysurfer.logo]

Update brochure: leiding met een beperking

Update brochure: leiding met een beperking

Jeugdwerk   |  13 DECEMBER 2023

Komaf heeft een geüpdatete brochure gelanceerd met de focus op leiding met een beperking. De brochure heeft als doel om vrijwilligersploegen waarvan er een of meerdere vrijwilligers of leiding een beperking heeft te ondersteunen en inzicht te bieden in de organisatie in het jeugdwerk. 


De nadruk ligt op het creëren van een inclusieve omgeving voor een leiding/vrijwilliger met een beperking in de vereniging. De nieuwe brochure, beschikbaar op de website van Komaf, ondersteunt vrijwilligers om dit bespreekbaar te maken en benadrukt het belang van diversiteit in de jeugdorganisatie. Het benoemt specifieke uitdagingen waarmee leiding of vrijwilligers met een beperking mee kunnen worden geconfronteerd en biedt praktische tips en om deze uitdagingen in de ploeg aan te gaan.

Om de brochure te raadplegen en de volledige tekst te lezen, kunnen geïnteresseerden terecht op de website van Komaf, waar ze ook aanvullende bronnen en ondersteuningsmogelijkheden vinden.

Komaf benadrukt het belang van het delen van deze informatie binnen het jeugdwerk om samen te werken aan een inclusief en toegankelijk jeugdwerk voor iedereen.

Tina           Schuermans
Tina Schuermans
 • Medewerker jeugdwerkondersteuning