[anysurfer.logo]

Meer cijfers over en voor het jeugdwerk!

Meer cijfers over en voor het jeugdwerk!

Jeugdbeleid   |  16 NOVEMBER 2018
"Cijfers vervangen het 
verhaal en de visie van 
jeugdwerk niet, maar 
kunnen ze wel versterken"
Er zijn vandaag weinig tot geen complete cijfers te vinden over het jeugdwerk en het jeugdbeleid in Vlaanderen. Alles wat we wel weten over het jeugdwerk kan je terug vinden op het Basiswerk Jeugdwerk. Deze gegevens komen uit verschillende onderzoeken en monitoringtools doorheen de jaren, maar zelfs met al deze gegevens samen krijgen we nog geen volledig beeld van het jeugdwerk in Vlaanderen met haar sterktes en verbeterpunten.

In het voorjaar van 2018 werd na de gedeelde vraag om cijfers van het departement Cultuur, Jeugd, Media en het jeugdwerk een werkgroep basismonitoring opgestart. Deze werkgroep heeft als doel een tool op te bouwen die cijfers kan verzamelen om de positie van het jeugdwerk te versterken. Na een participatief traject met het jeugdwerk bracht de adviesraad van de Vlaamse Jeugdraad een advies uit met aandachtspunten voor deze werkgroep basismonitoring. 

Daarnaast schreef de Vlaamse Jeugdraad samen met de Federatie, het oKo, de VVC en OCE een brief aan het departement met acht suggesties voor een beter werkende digitalisering. De Vlaamse Jeugdraad en het jeugdwerk blijven samen met deze andere organisaties en het departement graag constructief samenwerken aan werkende systemen.