[anysurfer.logo]

Transitiereglement

Transitiereglement

Bovenlokaal Jeugdbeleid

Het transitiereglement heeft voornamelijk betrekking op culturele projecten met bovenlokale uitstraling. Hieronder lees je welke projecten hiervoor in aanmerking komen. Voor wat Jeugd betreft gaat het vooral over culturele initiatieven met bovenlokale ambities die zich richten naar jongeren. Het gaat dan onder andere over pop- en rockconcours of andere initiatieven die podiumkansen voor jongeren creëren.

Sinds 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn, Gelijke Kansen en Sport. Op 9 november 2016 werd hiervoor het decreet betreffende de nieuwe taakstelling van de provincies goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Om een duurzame overdracht te bereiken, wordt 2018-2019 een overgangsperiode waarin verschillende maatregelen voor cultuur en jeugd het waardevolle bovenlokale culturele veld ondersteunen.

Eén van de maatregelen is het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een bovenlokale uitstraling. Het transitiereglement moet de subsidiëring van culturele projecten die het lokale niveau overstijgen, waarborgen in 2018 en 2019. Het reglement vormt een complementaire poot van het Vlaams cultuurbeleid, naast het lokale en landelijke cultuurbeleid.

Welke projecten komen in aanmerking?

Projecten die plaatsvinden in het Vlaams Gewest, het Nederlands als voertaal hanteren en ingediend worden door culturele actoren of lokale besturen (inclusief AGB’s), gelieerd zijn aan kunsten, cultureel erfgoed, circus, lokaal cultuurbeleid, sociaal-cultureel werk, amateurkunsten of een combinatie van deze cultuurdomeinen. Ook culturele initiatieven met bovenlokale ambities die zich richten naar jongeren, denk aan pop- en rockconcours of andere initiatieven die podiumkansen voor jongeren creëren, kunnen subsidies aanvragen binnen dit reglement. Enkel feitelijke verenigingen en rechtspersonen (privaatrechtelijk en publiekrechtelijk) kunnen een subsidieaanvraag indienen. 

Meer info lees je op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.