[anysurfer.logo]

Dit was de WAT WAT-training 2024

Dit was de WAT WAT-training 2024

Jeugdinformatie   |  7 JUNI 2024

Begin februari ging de WAT WAT-training 2024 van start. Dit was de tweede editie van het jeugdinfo-vormingstraject

10 deelnemers, in naam van 10 organisaties:

 • bouwden kennis en vaardigheden op over informatieproducten op maat van jongeren
 • identificeerden jeugdinfo-groeikansen voor hun organisatie
 • zetten stappen richting duurzame kwaliteitsverhoging
Begin juni rondde de groep hun trainingsperiode af. Aan de hand van een zelfgemaakte poster blikten ze terug op hun intensieve groeiproces, zowel op individueel vlak als in hun organisatie: Waar zijn ze trots op? Waar werd al een verschil gemaakt? En hoe ziet de toekomst er nog uit?

"De uitwisseling met andere deelnemers was enorm leerrijk. Andere organisaties leren kennen is een enorme verrijking." - SANDER, TRACÉ BRUSSEL

- de posters van Lumi, FOD Financiën en Dwaalzin

"De training was een springplank. Het gaf me meer durf en zelfvertrouwen."
DRÉ, LUMI

Impact van de WAT WAT-training

De WAT WAT-training enthousiasmeert, inspireert en daagt organisaties uit om steeds kwaliteitsvollere jeugdinfoproducten te maken. Het benadrukt de kracht van jongerenparticipatie, samenwerking en impactgericht werken. Alles steunt op de 7 WAT WAT-principes, Europees erkende kwaliteitsprincipes voor jeugdinfo.

Zo ervaarden de deelnemers de training:

 • "De WAT WAT-training creëerde een opening in mijn agenda. Tijd die ik anders niet vrij had gemaakt. Daardoor kon ik meer lange termijnvisie ontwikkelen. Wat meteen ook een investering is in mijn taken op korte termijn." - Dré, Lumi

 • "Door samen in de WAT WAT-training te zitten, ontstond een mooie samenwerking met Tracé Brussel." - Leila, Travi
"Het deed me nadenken: Hoe kunnen we minder dubbel werk doen en sterker samenwerken?"
JOLIEN, BUDGET IN ZICHT

 • "De 7 WAT WAT-principes openden mijn ogen. Een duidelijke houvast over hoe je een goed infoproduct maakt voor jongeren." - Tina, FOD Financiën

 • "We doen heel veel als organisatie, maar stonden niet altijd stil bij wat we daarmee willen bereiken. Door de WAT WAT-training ben ik veel gaan nadenken. Nu wil ik dat naar actie omzetten! Bijvoorbeeld richting onze nieuwe beleidsnota." - Charlotte, KLJ & Groene Kring

"De 7 WAT WAT-principes openden mijn ogen. Een duidelijke houvast voor goede infoproducten op maat van jongeren."
TINA, FOD FINANCIEN

 • "Ik leerde ook relativeren. De FOD Financiën redt geen levens. Dat is gewoon zo. En we zijn goed bezig. We hebben een interne werkgroep jongeren, namen deel aan de training, en we weten welke noten we nog te kraken hebben." - Tina, FOD Financiën

 • "De WAT WAT-training deed me nadenken over hoe we minder dubbel werk kunnen doen en inzetten op sterker samenwerken: expertise delen, elkaar inspireren …" - Jolien, BudgetInZicht (regio Antwerpen)

 • "De training was een springplank. Het gaf me meer durf en zelfvertrouwen. Ik realiseerde dat ik al veel ideeën had, maar gewoon een duwtje kon gebruiken om ermee aan de slag te gaan." - Dré, Lumi

Het afgelegde parcours

De training gaat in op de fundamenten van kwaliteitsvolle jeugdinfo. Via theorie, maar ook via oefenkansen.

Een greep uit het programma:

"De uitwisseling met andere deelnemers was enorm leerrijk. Andere organisaties leren kennen is een enorme verrijking."
SANDER, TRACÉ BRUSSEL

 • Via een e-learning van het Nederlandse YoungWorks leerden de deelnemers bij over de identiteitsontwikkeling van jongeren, hun verschillende levensfasen en hoe je daarop kan inspelen met je jeugdinfo.
 • Pimento bracht de groep een duidelijk kader bij over jongerenparticipatie. Dat brachten ze in de praktijk tijdens een bezoek aan J@M Abeel, Overkop-huis in Mechelen.
 • De deelnemers gingen in gesprek met jongeren van het Mechelse Overkop-huis en verzamelden zo rechtstreekse jongerenfeedback over hun thema's en een van hun jeugdinfoproducten.
 • De groep leerde de 7 WAT WAT-principes beter kennen en toepassen.
Ook impactgericht werken kon natuurlijk niet ontbreken. Want: “Doe je de dingen juist? Of doe je de juiste dingen?”

"De WAT WAT-training haalde me uit mijn comfortzone. Het deed me uitzoomen, van wat verderaf naar ons werk kijken. We staan meer stil bij de kwaliteitsprincipes 'effectief' en 'evaluatief'. En vragen ons nu eerst af: "Moeten wij dit doen? Bestaat dit niet al?" - Tina, FOD Financiën

Na 3 vormingsdagen kozen de deelnemers een eigen groeipunt om verder zelfstandig mee aan de slag te gaan. Via intervisiemomenten vonden ze ondersteuning vanuit de trainingsgroep.

En nu? Na de trainingsperiode volgt een nazorgperiode van 2 jaar. We houden de communicatielijnen open en blijven op de hoogte van elkaars bezigheden. Zo blijft werken aan duurzame kwaliteitsverhoging op de agenda.

Erkenning van engagement: certificaat en label

Elke deelnemer kreeg na deze intensieve trainingsperiode een certificaat dat hun inspanningen en engagement voor kwaliteitsvolle en minder versnipperde jeugdinfo zichtbaar maken. Hun organisatie ontving via hun deelname meteen ook het label 'Partner van WAT WAT' (dat het oude WAT WAT-label verving in 2023).

De 10 deelnemers van 2024

Deze 10 organisaties namen deel aan deze tweede WAT WAT-training:

Zelf deelnemen in 2025? Blijf op de hoogte

Word jij een van de deelnemers van de WAT WAT-training 2025? Laat je interesse nu al blijken. Contacteer Nicolas:

Nicolas          Janssen
Nicolas Janssen
 • Ondersteuner WAT WAT partnernetwerk