[anysurfer.logo]

Dit was de inspiratiedag jeugdwerk en publieke ruimte

Dit was de inspiratiedag jeugdwerk en publieke ruimte

Jeugdwerk   |  3 DECEMBER 2019

Op dinsdag 26 november waren we te gast bij artistieke werkplek H30 in Mechelen voor onze inspiratiedag Jeugdwerk en publieke ruimte. Ruimte staat namelijk onder druk in Vlaanderen en zorgt voor conflicten. En niet in het minst met kinderen en jongeren, die ook hun plekken opeisen. Publieke ruimte is daarnaast één van de weinige plekken waar mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. Publieke ruimte biedt daarom veel potentieel om te verbinden met elkaar.

Met deze inspiratiedag willen we dat kinderen en jongeren erkend worden als ruimtegebruikers, maar ook als actoren die mee willen denken aan het ruimtebeleid in hun omgeving. Aan de hand van gesprekken met experten uit hogescholen en het jeugdwerk verzamelden we heel wat good practises, strategieën voor jeugdwerkers en aanbevelingen voor alle actoren in het ruimtebeleid. We zetten die verbindende kracht in de verf door die praktijken uit te lichten die in de publieke ruimte met diverse doelgroepen aan de slag gaan en zo inspelen op die verbinding.

Op onze inspiratiedag gaven vijftien sprekers een 45-tal deelnemers meer uitleg over hun visie en praktijken rond de verbindende rol van ruimte en jeugdwerk. 

Bekijk de presentaties, verslagen en foto's van die dag: