[anysurfer.logo]

Inspiratiedag Jeugdwerk en Publieke Ruimte

Inspiratiedag Jeugdwerk en Publieke Ruimte

Ruimte   |  26 NOVEMBER 2019 | 09:30-16:30

Deze studiedag was oorspronkelijk gepland op donderdag 21 november, maar is nu verplaatst naar 26 november.

Jeugdwerkers trekken vaak naar buiten en gebruiken meer dan hun eigen ruimte of lokaal. Die publieke ruimte is van groot belang voor kinderen en jongeren. Maar openbare plekken staan ook onder grote druk door ruimtelijke verdichting, koning auto, sociale claims of regels die het publieke karakter veranderen. Tegelijkertijd is (publieke) ruimte nog één van de weinige dingen die mensen in onze superdiverse samenleving met elkaar delen. Ruimte heeft op lokale schaal de kracht om mensen met elkaar te verbinden.

Tijdens deze inspiratiedag zetten we daarom het belang van publieke en collectief gebruikte ruimte als ontmoetings- en verbindingsruimte voor jeugdwerk, jongeren en kinderen centraal. Hiervoor werkte De Ambrassade een aantal strategieën en aanbevelingen uit in samenwerking met een aantal jeugdwerkpartners.

 • Ben je als jeugdwerker op zoek naar goede praktijkvoorbeelden om uit je kot te komen?
 • Ben je als ruimteplanner of beleidsmaker nieuwsgierig naar handvaten om ruimte in je gemeente kindvriendelijk vorm te geven?
Op deze dag koppelen we de aanwezige ervaring en expertise uit de jeugdsector aan de inzichten van ruimte-experten en stellen we graag een aantal projecten en aanbevelingen voor. 

Deze inspiratiedag is een initiatief van de Ambrassade, in samenwerking met de jeugddienst van de stad Mechelen

Voor wie is deze inspiratiedag bedoeld?

 • Jeugdwerkers: Het jeugdwerk heeft een sterke sociaal pedagogische rol te spelen als partner in een verbindend en kindvriendelijk publiek ruimtebeleid.
 • Ruimteplanners: Ruimteplanners staan voor een grote lokale uitdagingen op vlak van publieke ruimteontwikkeling en jeugdvriendelijk ontwerp in hun gemeente.
 • Beleidsmakers en -beïnvloeders: Tenslotte nodigen we graag (lokale) beleidsmakers uit om een jeugdgericht beleid uit te werken rond publieke ruimte, en gaan op deze dag met hen in dialoog. We mikken o.a. op schepenen van jeugd en openbare ruimte, partners in het middenveld, actiegroepen, … .   

Programma uitleg

Inleiding

 • Inleiding - Strategieën van het jeugdwerk in de publieke ruimte – Peter Bosschaert (Beleidsmedewerker Jeugdruimte, De Ambrassade)
 • Inleidende beschouwing over de pedagogische waarde van de publieke ruimte en haar rol als verbindend gegeven voor diverse doelgroepen - Pieter Foré (HoGent)

  Pieter Foré is Master in de Landschapsarchitectuur en Planning (Wageningen Universiteit). Binnen de opleidingen Landschaps- en Tuinarchitectuur en Landschapsontwikkeling (HoGent - School of Arts) doceert hij diverse vakken. Hij is verbonden aan Sp_tie, de onderzoekseenheid van de twee opleidingen, waar hij o.a. werkt aan interdisciplinaire onderzoeken samen met de Faculteit Mens en Welzijn, vakgroep Sociaal Werk, van de HoGent (vb. De KIDS-gids en BLOK.cf).
  Daarnaast is hij zaakvoerder van het landschapsarchitectenbureau FOREST.

Keuzesessies voormiddag

 • 1. 11u-12u45: Jeugd(werk) en publieke ruimte in Mechelen: een verkennende wandeling - Geertrui Nees (jeugddienst Mechelen) en Wouter Vanderstede (Kind en Samenleving)

  Geertrui Nees en Wouter Vanderstede leiden je rond in het centrum van Mechelen, langsheen allerlei expliciet en impliciet jeugdvriendelijke plekken. Je krijgt inzicht over de manier van aanpakken en geleerde lessen. De wandeling gaat langsheen verschillende types kind- en jeugdvriendelijke publieke ruimtes, doorheen parkjes, pleintjes en fonteinen.

  Geertrui is diensthoofd bij de jeugddienst van Mechelen en pleit voor jeugdwerk in al zijn vormen in haar stad. Wouter werkt bij Kind & Samenleving en woont zelf ook in het centrum. Hij volgt het ruimtelijk beleid op als Mechelse burger en als vertegenwoordiger van jeugd in de Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening).

  Opgelet!
     • Dit was eerst een fietstocht, maar gezien het uitgestippelde traject vlot bereikbaar is, maken we er een wandeling van. 
     • Wie zich al had ingeschreven en zelf een fiets ging voorzien, hoeft dit dus niet meer te doen. We communiceren dit nog naar de ingeschreven deelnemers.
     • Deze sessie duurt een kwartiertje langer dan de andere, gelijklopende sessie, tot 12u45. Zo hebben we voldoende tijd om boeiende plekken te zien. Daarna heb je nog voldoende tijd (1u) voor de lunch. 
 • 2. 11u- 12u30: Ruimte voor ontmoeting – Goede praktijkvoorbeelden over ruimtelijke planning in functie van verbinding - Mieke Nolf van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) 

  Ruimtelijke Planning heeft een groot effect op de leefomgeving van kinderen. Nog steeds is het alleenstaande huis met tuin het droombeeld voor ouders, maar is dat wel zo kindvriendelijk als zij denken? Welke nieuwe verkavelingstypologieën duiken op en welke kansen voor ontmoeting biedt dit? Zijn er reconversieprojecten die ouders doen wegsmelten – en kinderen en tieners gelukkig maken? En bestaat kindvriendelijke stapelbouw echt? Mieke legt uit hoe de gemeenten en de ontwikkelaars samen een kindvriendelijke ruimteplanning kunnen realiseren en wat de rol van het jeugdwerk en de lokale jeugdraad daarin kan zijn. 

Keuzesessies namiddag
Deel 1: 13u45 - 14u45

 • 1. Stad en Platteland – diverse praktijkvoorbeelden:
   • Beleving van ruimte door plattelandsjongeren – Sander Malfliet, kwaliteitscoördinator bij KLJ
    Als jeugdbeweging voor alle kinderen en jongeren tussen 6 en 35 in een landelijke omgeving vindt KLJ het haar opdracht om de stem van alle kinderen en jongeren van het platteland te vertegenwoordigen. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren nam de organisatie in 2019 voor de tweede maal een “plattelandsonderzoek” bij 1000 jongeren af. Dit geeft een mooi overzicht van de verwachtingen van de plattelandsjongere rond publieke ruimte en de daaruit volgende uitdagingen voor beleidsmakers.
   • Jeugdwerk komt uit zijn kot in Brussel – Naomi Costrop, stadsondersteuner Scouts en Gidsen Vlaanderen Samen met Cultureghem startte Scouts en Gidsen Vlaanderen een project op om de Brusselse groepen uit hun kot te trekken. Groepen hebben namelijk snel de gewoonte om op hun locatie of een vaste plek in het park spelaanbod te voorzien. Naomi legt uit hoe jeugdwerkgroepen hun werking in de publieke ruimte kunnen openstellen voor de aanwezige kinderen en jongeren uit de buurt. 
   • Jongeren eigenaarschap geven als ‘Pleinpatrons’ - Kras jeugdwerk Borgerhout en Jes Antwerpen
    Het project Pleinpatrons van Kras jeugdwerk, Samen op Straat en JES vzw geeft jongeren in Borgerhout verantwoordelijkheid over hun pleinen als bruggenbouwers tussen jongeren, hun ouders en de wijk.
 • 2. Een jeugdvriendelijk ruimtebeleid in jouw gemeente – Wouter Vanderstede (Kind en Samenleving)
  Hoe realiseer je een jeugdvriendelijk ruimtebeleid binnen jouw gemeente? Welke rol kan iedereen (jeugdwerker, planner, jeugdconsulent, schepen) opnemen in het (publieke) ruimtebeleid? In deze sessie krijg je visie, strategieën, tips & tricks om samen jeugdvriendelijke ruimtes te realiseren. 

Deel 2: 15u - 16u

 • 1. Vindplaatsgericht werken: jeugdwerk bereikt diverse doelgroepen
   • 15u-15u30: een participatieproject In de Korte Malibranstraat in Elsene - Jessica Vosters (Jes vzw)
    Van 2016 tot 2019 organiseerde JES Brussel een participatietraject in de Korte Malibranstraat in Elsene om deze plek te reactiveren en de werking van een nieuw jeugdhuis voor te bereiden. In deze sessie bekijken we de verschillende facetten en lagen van werken in de publieke ruimte en hoe kinderen en jongeren hierbij te betrekken.
   • 15u30-16u: Hoe verbinden met elke jongere? Praktijkverhalen van Mobiel jeugdwerk uit Mechelen - ROJM vzw
 • 2. De kracht van kunst en creativiteit in de publieke ruimte
   • 15u-15u30: de Kunstenspeelplaats: kunstzinnige interventies in de publieke buitenruimte – Pieter Quaghebeur (Das Kunst)
   • 15u30-16u: De Zwerfkeet: een mobiele opnamestudio en creatieve broeiplek voor jongeren – Wietse van Daele (Graffiti vzw)
    De Zwerfkeet, de mobiele opnamestudio van Graffiti vzw, trekt in 2019 met een groep jonge rappers en slam poets door Vlaanderen om neer te strijken in buurten met een laag cultureel aanbod. Jongeren met verschillende achtergronden komen in groep hun muzikale talenten ontwikkelen, delen hun kennis en passie én nemen hun eigen werk op. Projectmaestro Wietse Van Daele stelt het project voor en daagt deelnemers uit om samen de rug te krommen over de gebruikte methodieken, de epic fails maar gelukkig ook de krachtlijnen van dit rollend gevaarte.
 • 3. Activistisch jeugdwerk zoekt ruimte
   • 15u-15u30: de Wildernis en andere ‘speel’projecten in het Kortrijkse - Simon Verschelde (Wildebras) Wildebras is een onderzoek en experiment in hoe wildspelen in een stad kan passen. Wildebras wil kinderen stimuleren om buiten te spelen, vanuit een geloof dat buiten spelen elk kind ten goede komt op velerlei manieren. Verborgen stukjes groen toveren ze om tot speelterreinen voor kinderen (en hun ouders), ideale plekken dus voor echte ‘wildebrassen’. Simon brengt een verhaal van durven en doen, een andere visie op spelen en een frisse kijk op de vrije ruimte rondom ons.
   • 15u30-16u: Straatacties en politiserend werken in de publieke ruimte als methodiek - Caroline Aerts (Uit de Marge)
    Uit De Marge werkt binnen de projecten van het jeugdopbouwwerk op een vindplaatsgerichte manier met kinderen en jongeren. Caroline Aerts gaat in Duffel op een vindplaatsgerichte en politiserende manier aan de slag en ondersteunt daarbij kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie om hun grieven en wensen publiek te maken. Ze stelt een aantal acties in de ruimte met en vanuit kinderen voor. 
  • 16u- 16u30: Afsluiter.   Informele discussie rond de conclusies van de dag met een glaasje erbij.

Vragen?

Zit je nog met een vraag over deze inspiratiedag? Neem contact op met Peter:

Peter           Bosschaert
Peter Bosschaert
 • Beleidsmedewerker ruimte & mobiliteit
 • H30, Hanswijkstraat 30, Mechelen, België

€ 30 (sociaal tarief) - € 50 (standaardtarief) - € 75 (solidariteitstarief)

 • 26 NOVEMBER 2019 | 09:30-16:30

Gerelateerde artikelen

Gerelateerd nieuws