[anysurfer.logo]

Campagne #ikbendaar uitgelegd

Campagne #ikbendaar uitgelegd

Jeugdwerk   |  21 JUNI 2021

Hoe kwam tot de campagne tot stand?

WAT WAT speelt in op actuele informatienoden van jongeren. Dit doen we dagelijks door middel van artikels op de website of sociale media posts. Tweemaal per jaar doet WAT WAT een thematische campagne.

De vaccinatie is het belangrijkste onderwerp van 2021. Jongeren krijgen de komende maanden de keuze om al dan niet gevaccineerd te worden en hebben nood aan duidelijke en betrouwbare informatie. Er is veel desinformatie op het internet. Het was dan ook een logische keuze om van de vaccinatie één van onze thematische campagnes te maken. Deze campagne werd ontwikkeld en gelanceerd op eigen initiatief, met de ondersteuning van experten en wetenschappelijk onderzoek.

Doel van de campagne

WAT WAT wil jongeren ondersteunen in het maken van hun eigen keuze over de vaccinaties. Uit de grote coronastudie van de Universiteit van Antwerpen en De Stemming van VRT blijkt dat een belangrijk deel van de jongeren nog twijfelen of ze zich zullen laten vaccineren of niet. Volgens de Waddist-app wil 75% zich laten vaccineren en twijfelt 10%. De campagne richt zich op de jongeren die bereid zijn zich te laten vaccineren, of meer informatie zoeken over de vaccins. Deze jongeren willen we uit de stilte halen en actief informeren met correcte informatie, ondersteund door experten.

Ook jongeren die twijfelen zijn een belangrijk deel van de doelgroep. Zij moeten met hun vragen terecht kunnen bij WAT WAT en betrouwbare en niet sturende antwoorden krijgen op hun vragen. De keuze van jongeren om zich niet te laten vaccineren, respecteren we. De campagne dwingt niemand om zich te laten vaccineren. WAT WAT biedt een antwoord op de vragen van jongeren, informeert hen op een correcte manier over de vaccins en gaat de verspreiding van desinformatie tegen. Op die manier empoweren we jongeren om een eigen bewuste keuze te maken.

Wij hebben vertrouwen in jongeren. Zij hebben afgelopen maanden getoond dat zij veerkrachtig zijn en dat wij hen kunnen vertrouwen om een keuze te maken die goed is voor hen.

Met experten

De eerste versie van de campagne werd meerdere keren voorgesteld aan verschillende panels met daarin professionals uit de academische wereld, het onderwijs, jeugdwerkorganisaties en verschillende contentpartners. Daarin kregen we nuttige feedback waarmee we de campagne hebben op punt gesteld.

Deze campagne hebben we vervolgens voorgesteld aan een brede groep diverse jongeren die hun feedback hebben gedeeld op alle campagnemateriaal. Ook met deze feedback zijn we aan de slag gegaan om de campagne te finaliseren. Experten die ons hebben ondersteund: 

 • Corinne Vandermeulen, hoofd van het vaccinologiecentrum (KU Leuven)
 • Alexis Dewaele, motivatiepsycholoog (UGent)
 • Pierre Van Damme, vaccinoloog (UAntwerpen)
 • Johan Neyts, viroloog (KU Leuven)

Taalgebruik, look & feel

WAT WAT voorziet informatie op maat van jongeren en communiceert daarom ook op een eigenzinnige manier, zoals jongeren dat doen. De doelgroep van deze campagne is 16-24 jaar. De inhoud, look & feel en het taalgebruik in de campagne werd meermaals afgetoetst bij de doelgroep. Met die feedback gingen we aan de slag met de “ik ben daar”-titel en andere slogans als resultaat.  

Hoe ziet de campagne er nog uit?

Op woensdag 16 juni 2021 werd de campagne bekend gemaakt met onder andere de lancering van de website, sociale media en bijhorende merchandise. Tijdens de lancering lag de nadruk op het bereiken van een breed publiek met campagnefoto’s en informerende posts.

Vanaf maandag 21 juni, na de initiële lancering, wordt de campagne verdergezet met informerende posts en filmpjes die gemaakt zijn in samenwerking met Technopolis, jongeren en experten. We laten jongeren zelf aan het woord met vragen over de vaacinaties. Gedurende de komende weken zal de campagne afwisselend bestaan uit informatieve posts op sociale media, artikels met correcte, niet-sturende informatie op de website van WAT WAT en het creëren van interactie met jongeren via regelmatige updates van informatie, antwoorden op hun vragen en actuele informatie over de vaccinaties.

De campagne wordt definitief afgesloten in september

Wat is WAT WAT?

WAT WAT is een platform van meer dan 80 organisaties die jongeren willen informeren en toeleiden naar advies of hulp. Door de krachten te bundelen onder 1 merknaam gaan we de versnippering aan initiatieven, websites en campagnes tegen.

WAT WAT versterkt zo de jongerencommunicatie van tal van organisaties. Jongeren hebben vooral bij eerste keren behoefte aan informatie: een eerste lief, een eerste keer alleen op reis, een eerste vaccin … WAT WAT daagt hen uit, inspireert, empowert en connecteert met advieskanalen wanneer nodig.

Het merk WAT WAT bestaat uit: 

 •  Watwat.be, een online platform waar tal van organisaties hun kennis en expertise op maat van jongeren vertalen. Deze content is ook beschikbaar via andere websites zoals awel.be.

 • Sociale media: niet alle jongeren gaan even actief op zoek naar informatie. We brengen jongereninformatie waar jongeren zijn: op sociale media
  • Op Instagram is dat met infoposts en story's, voxpops, polls ...
  • Op YouTube laten we jongeren zelf aan het woord, in langere formats
 • Het WAT WAT label: een kwaliteitslabel voor informatieproducten, niet van WAT WAT maar van andere organisaties.
De Ambrassade ondersteunt WAT WAT en zet in op jeugdinformatie. Jeugdinformatie is: 

 • no-nonsense en op maat van kinderen en jongeren, in voor hun klare (beeld)taal.
 • Speelt in op de behoeften, interesses of belangen van kinderen en jongeren
 • Verruimt de blik van kinderen en jongeren en geeft hen inzicht in hun verschillende mogelijkheden en kansen 

Waarom staan de commentaren af?

Het debat rond vaccinatie is een gepolariseerd debat. Wij willen vermijden dat de ruimte onder de posts over vaccinatie een slagveld wordt aan meningen en desinformatie. Ons hoofddoel is om betrouwbare en duidelijke informatie te delen met jongeren. Alle informatie wordt aangeleverd en gecheckt door betrouwbare wetenschappers.

Medewerkers van WAT WAT zijn zelf geen wetenschappers en kunnen daarom een debat in de comments niet modereren op een kwalitatieve manier. Daarom is er besloten om de comments af te sluiten. Jongeren kunnen hun vragen wel doorsturen via DM of de website, daar wordt een antwoord op gegeven, in samenwerking met experten. De kritische vragen en opmerkingen van bezorgde ouders worden genoteerd en komende dagen op een gepaste manier beantwoord.

Op de Facebookpagina van WAT WAT kan wel vrij gedebatteerd worden op onze posts omdat we dit platform niet gebruiken om jongeren actief te informeren. Ook op de Facebook van De Ambrassade laten we comments.
Let wel: we vragen om het debat respectvol te laten verlopen. Kwalijke, beledigende of aanstootgevende commentaren zullen we verwijderen, daarvoor is geen plaats op onze kanalen. 

Waar kan ik terecht met vragen of klachten?