[anysurfer.logo]

Bezig met impact? Neem deel aan onze focusgroep

Bezig met impact? Neem deel aan onze focusgroep

Jeugdwerk   |  30 MAART 2021

UCLL, expertise centrum inclusive society, en De Ambrassade sloegen begin dit werkjaar de handen in elkaar en startten een onderzoeksproject op over de impact van jeugdwerk. Met dit onderzoek willen we het concept impact in het jeugdwerk uitklaren en zoeken we naar een werkbare manier om deze impact zichtbaar te maken

Ook met impact bezig? Of interesse in? Lees verder hoe je deel neemt aan onze focusgroep.
Vandaag nog weinig 'hard' materiaal

We zijn ervan overtuigd dat als we de maatschappelijke positie van jeugdwerk willen versterken en jeugdwerk een bredere (h)erkenning binnen de samenleving willen geven, we ook de resultaten, effecten en impact meer zichtbaar moeten maken. Tot op vandaag is er in Vlaanderen echter vrij weinig ‘hard’ materiaal dat de impact van jeugdwerk kan aantonen. Hoewel het bewustzijn om er ‘iets’ mee te doen groeiende is, is de kennis over ‘wat’ het kan betekenen beperkt en heerst er nog veel discussie over werkbare ‘methodes’ en ‘systemen’ om impact van jeugdwerk in kaart te brengen. Met dit onderzoeksproject willen we hierin stappen vooruit zetten.  

Jij kan ons hierbij helpen! 

In onze verkennende fase van het onderzoek willen we goed kunnen nagaan hoe jeugdwerkorganisaties vandaag naar ‘impact’ kijken: Wat wordt er verstaan onder deze term? Wat wordt er van verwacht? Voor welke doeleinden kan het ingezet worden? Hoe wordt dit nu al ingezet? … 

Weinig jeugdwerkorganisaties zijn bezig met de impact van hun werking in kaart te brengen. Sommige zijn hier wel al mee gestart of plannen de komende jaren er op in te zetten. Ook als sector hebben we weinig handvaten om onze impact zichtbaar te maken en komen voorbeelden vaak uit andere of aanleunende sectoren. We willen echter toewerken naar kaders en bruikbare toepassingen op maat van het jeugdwerk.  

  • Word je geprikkeld door het concept ‘impact’ en alles wat daar bij komt te kijken? 
  • Is je organisatie bezig met impact in kaart te brengen of impactgericht te werken? 
  • Zijn jullie van plan in de nabije toekomst hier acties in te ondernemen? 
  • Of sta je net heel kritisch tegenover het idee om impact zichtbaar te maken?
Dan ben jij de geschikte persoon om deel te nemen aan onze focusgroep en zo mee te werken aan ons onderzoeksproject.

Verwacht geen kant-en-klaar materiaal. Verwacht (nog) geen oplossingen en antwoorden op maat van je werking over impact. Wel zullen we in deze focusgroepen jullie een theoretische achtergrond meegeven over impact vanuit ons literatuuronderzoek. Maar hoofdzakelijk zullen we in deze focussengroepen samen in dialoog gaan over hoe we naar impact kijken vanuit de praktijk en wat we hiervoor nodig hebben. 

Dus, waarom zou je deelnemen aan onze focusgroepen?

  • Omdat je ons zo verder helpt om ons onderzoeksproject relevant(er) te maken voor de échte jeugdwerkpraktijk.
  • Omdat je zo de jeugdwerksector helpt om meer kennis te ontwikkelen hoe je impact zichtbaar kan maken.
  • Omdat je zelf enkel belangrijke vragen over impact naar je eigen organisatie kan meenemen. 
  • Omdat je in contact wordt gebracht met andere jeugdwerkorganisaties die hier mee bezig zijn en dus van elkaar kan leren. 

Wanneer?

We organiseren 2 focusgroepen, een eerste focusgroep om samen te starten en een 2e om te vervolgen. In het ideale geval kan je dus ook aan beiden focusgroepen deelnemen. Wel splitsen we de verschillende focusgroepen op in 2 momenten zodat je kan kiezen welke het beste voor je uitkomt. Deelname aan de focusgroepen is gratis. 

  1. Start focusgroep: Je kan kiezen tussen donderdag 29 april 14u tot 16u of vrijdag 30 april 10u tot 12u (online). 
  2. Opvolg focusgroep: Je kan kiezen tussen dinsdag 8 juni 14u tot 16u of woensdag 9 juni 10u tot 12u (online, tenzij corona maatregelen een fysieke bijeenkomst toelaten). 
Kan je niet op deze focusgroepen zijn, maar wil je wel op de hoogte gehouden worden, geef ons dan een seintje. Dan zetten we je mee op onze contactlijst. 

Meer info nodig?

Wil je meer weten over ons onderzoeksproject, contacteer ons op timmy.boutsen@ambrassade.be of geert.boutsen@ucll.be of lees het artikel over ons onderzoek.