[anysurfer.logo]

Onderzoeksproject: impact van jeugdwerk

Onderzoeksproject: impact van jeugdwerk

Jeugdwerk   |  24 NOVEMBER 2020

We weten dat #Jeugdwerkwerkt. Maar tot op vandaag is er vrij weinig ‘hard’ bewijsmateriaal dat de resultaten, effecten en impact van jeugdwerk zichtbaar maakt. Willen we er echter voor zorgen dat jeugdwerk door verschillende actoren erkend wordt, maar er ook voor zorgen dat het niet geintstrumentaliseerd wordt, zullen we zelf onze impact moeten aantonen. 

Hoe we dat kunnen doen, wat hierin mogelijkheden en beperkingen zijn, is vaak nog een onderwerp van discussie. Er is wel een groeiend bewustzijn dat we onze impact zichtbaar moeten maken willen we ervoor zorgen dat jeugdwerk een brede erkenning krijgt en kan behouden. 

Expertisecentrum Inclusive Society

Daarom slaan De Ambrassade en Hogeschool UCLL, meer bepaald het expertisecentrum Inclusive Society, de handen in elkaar en starten een onderzoek op naar de impact van het jeugdwerk.

Het onderzoek zal uit twee delen bestaan. Eerst beginnen we met het uitklaren wat het concept impact kan betekenen voor jeugdwerk. Vervolgens zullen we enkele bestaande monitoringsinstrumenten van dichtbij bekijken en piloten in een bestaande Vlaamse jeugdwerkcontext. Het resultaat van het onderzoek zal een blauwdruk worden voor de ontwikkeling van een instrument om de impact van het jeugdwerk zichtbaar te maken. 

Je kan meer leren over het opzet van dit onderzoek en tussentijdse resultaten opvolgen in dit artikel op de website van De Ambrassade. Wil je van dichtbij betrokken worden of meewerken aan het onderzoek? Neem dan contact op met de onderzoekers: Timmy Boutsen (timmy.boutsen@ambrassade.be) en Geert Boutsen (geert.boutsen@ucll.be)

Dit onderzoek is niet het enigste onderzoek dat momenteel loopt. Ook de AP Hogeschool is in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media een onderzoek aan het uitvoeren over de waarde van het jeugdwerk. Op basis van een literatuurstudie en een kwalitatief belevingsonderzoek bij deelnemers van het jeugdwerk tracht dit onderzoek de waarde van het jeugdwerk in beeld te brengen. Ze doen dit door gebruikt te maken van ‘transformationele evaluatie’ waarbij er gezocht wordt naar wat kinderen en jongeren als belangrijkste verandering zien in hun leven, vanwege de participatie aan jeugdwerk. 

Beide onderzoeken hebben dus een andere focus, maar dragen bij aan het zelfde doel: aantonen dat #Jeugdwerkwerkt.