[anysurfer.logo]

Basisvorming voor eerstelijnswerkers: Rebels, radicaal of extremist?

Basisvorming voor eerstelijnswerkers: Rebels, radicaal of extremist?

Jeugdwerk   |  16 NOVEMBER 2022
Over wat gaat deze basisvorming?

Op 13 december 2022 organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur met medewerking van het Vlaams platform radicalisering de studiedag ‘Rebels, radicaal of extremist? Basisvorming radicalisering en extremisme’. 

Tijdens deze studiedag wordt de tijd genomen om na te gaan hoe radicaal gedachtengoed tot stand komt, wanneer het problematisch is en wanneer we spreken van extremisme. Bij dit laatste zullen ze jullie laten kennismaken met de verschillende vormen die er bestaan en welke hun bijhorende kenmerken zijn. 

Ook zal er stilgestaan worden bij de uitdagingen die radicaal gedachtengoed en extremisme in de praktijk teweegbrengen en geven we mee hoe eerstelijnswerkers (lokale besturen, leerkrachten, jeugdwerkers, welzijnswerkers, justitieassistenten,…) op deze uitdagingen kunnen reageren. 

 Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht.

Waarom kan het relevant zijn voor jou of je organisatie?

Ook jeugdwerkers komen af en toe in contact met vraagstukken rond radicalisering. We hebben hier vanuit de Vlaamse Jeugdraad en het jeugdwerk veel rond gewerkt de afgelopen jaren en ook duidelijke posities ingenomen rond het beschermen van de vertrouwensband voor jeugdwerkers. Deze dag gaat verder in op de dagelijkse praktijkafwegingen, de verschillende vormen van radicalisering en extremisme, en kan dus heel boeiend zijn voor jeugdwerkers en organisaties die soms uitgenodigd worden bij lokale integrale veiligheidscellen.