[anysurfer.logo]

Wat zijn Lokale Integrale Veiligheidscellen Radicalisering (LIVC R)?

Wat zijn Lokale Integrale Veiligheidscellen Radicalisering (LIVC R)?

Lokaal Jeugdbeleid

Wat zijn het?

De voorbije jaren hielden we jullie steeds op de hoogte van de regelgeving rond de lokale integrale veiligheidscellen (LIVC’s) en gingen we samen met heel wat andere organisaties en koepels in ons jeugdwerk ook de uitdaging aan om de regelgeving in het belang van kinderen en jongeren te houden. 

Deze veiligheidscellen werden opgericht in het kader van radicalisme, extremisme en terrorisme en worden dus ook soms een LIVC R genoemd. Dat zijn multidisciplinaire casusoverleggen vanuit lokale besturen, onder leiding van de burgemeester, met als doel om terroristische misdrijven te voorkomen door vroegtijdig signalen van radicalisering te bespreken. Soms komt daar ook opvolging en individuele trajecten uit. 

Waar vind je meer info?

Meer info over de werking van een LIVC R met onder meer een vraag-en antwoordfiche en een draaiboek vind je hier op de website van de VVSG. Je vindt ook hele waardevolle informatie op deze pagina van Bataljong. 
Er werden ook enkele boeiende onderzoeken bij de KU Leuven gedaan rond dit onderwerp waarin ook het perspectief van kinderen, jongeren en jeugdwerk werd meegenomen. Je vindt die terug op deze publicatiepagina.

Wat zijn onze aandachtspunten bij LIVC R's?

Doorheen de jaren plaatsten we als jeugdwerk, in het belang van kinderen en jongeren zelf, heel wat vraagtekens en belangrijke aandachtspunten bij deze LIVC R’s. We benadrukten altijd het belang van de vertrouwensband van de jeugdwerker, en de positie waarin je terecht komt als jeugdwerker als je in zo’n LIVC zit. 

Met een aantal belangrijke zaken werd rekening gehouden, enkele andere punten blijven in praktijk verre van evident. Sinds de zomer van 2021 is de nieuwe regelgeving gefinaliseerd en bestaat er ook een concretere handleiding, opgesteld door de VVSG (Vereniging van Steden & Gemeenten). 

Liesbeth          Maene
Liesbeth Maene
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk