[anysurfer.logo]

Aanbevelingen gemeenschapsinfrastructuur

Aanbevelingen gemeenschapsinfrastructuur

  |  28 MEI 2024
jeugdhuis Vagevuur

De Ambrassade wil samen met de partners Jongerenpastoraal Vlaanderen, de VVSG, het Platform Toekomst Parochiekerken, en De Federatie de toekomst van gemeenschapsinfrastructuur - en de sociale cohesie – in Vlaanderen versterken.

Daarom gingen we sinds maart samen met een 30-tal andere actoren in gesprek rond toekomstgerichte financieringsmodellen en duurzame beheer constructies voor jeugdlokalen, parochiezalen, fuifzalen en andere gemeenschapsinfrastructuur. 

Al deze input kneedden we tot een set aanbevelingen voor Vlaamse en lokale beleidsmakers. 

Benieuwd naar de aanbevelingen?