[anysurfer.logo]

De toekomst van parochiale gemeenschapsinfrastructuur

De toekomst van parochiale gemeenschapsinfrastructuur

Jeugdwerk   |  13 FEBRUARI 2024
Sjorren bij de kerk

Het jeugdwerk in Vlaanderen maakt al decennia lang gebruik van parochiale en andere gemeenschapsinfrastructuur.Samen met parochiezalen, scholen en de kerken vormden die plekken vaak het kloppend hart van de lokale gemeenschap. Deze infrastructuur, die belangrijk is voor het gemeenschapsleven in wijken en parochies, staat onder druk.  

Een combinatie van factoren zorgt ervoor dat eigenaars af willen van hun panden, de huurprijs verhogen of zoeken naar een meer winstgevende invulling ervan. Begrijpelijke reacties, maar wel met negatieve effecten op jeugdwerk- en andere organisaties en op de sociale cohesie. 

Daarom ondernemen we samen met partners acties om de toekomst van gemeenschapsinfrastructuur - en de sociale cohesie – in Vlaanderen te versterken.

Beleidstraject 

De Ambrassade, Jongerenpastoraal Vlaanderen, de VVSG, het platform Toekomst Parochiekerken, en De Federatie bundelen de krachten om toekomstgerichte financieringsmodellen en duurzame beheer constructies te ontwikkelen voor jeugdlokalen, parochiezalen, fuifzalen en andere gemeenschapsinfrastructuur.

Onze concrete ambitie?

Kennis en ervaringen bundelen tot concrete beleidsaanbevelingen voor kersverse Vlaamse en (boven)lokale beleidsmakers. Met als ultiem doel de toekomst van gemeenschapsinfrastructuur - en de sociale cohesie – in Vlaanderen te versterken. 

Dit voorjaar brengen we een 30-tal experten uit jeugdwerkorganisaties en andere uit het middenveld samen. We gaan een kort, krachtig en gericht beleidstraject aan, richting Vlaamse (9 juni) en lokale (13 oktober) verkiezingen. Na dit moment bundelen we één en ander tot beleidsaanbevelingen. 

Met deze aanbevelingen organiseren we voor de zomer een beleidsmoment voor Vlaamse beleidsmakers. Richting oktober doen we hetzelfde voor lokale beleidsmakers. 

Brochure Jeugdlokalen en de Kerk

Daarnaast is de brochure Jeugdlokalen en de Kerk dringend aan een update toe. In januari bekeken we samen met vertegenwoordigers van de jeugdbewegingen en verschillende bisdommen op welke manier we de publicatie kunnen opfrissen en aanvullen. We verwachten de vernieuwde brochure in het najaar te lanceren. 

Met de update van de brochure: 

 • Versterken we jeugdwerkers om parochiale en andere gemeenschapsinfrastructuur op een toekomstgerichte manier te beheren. 
 • Kunnen jeugdwerkorganisaties samen met andere middenveldorganisaties vanuit een verbindend verhaal wegen op de regelgeving en het beleid van dergelijk parochiaal en gemeenschapsvormend patrimonium (parochiezalen, jeugdbewegingslokalen, kerken, pastorijen, kloosters, gronden…), vanuit hun meerwaarde voor het sociale weefsel van de buurt.
 • Inspireren we beleidsmakers, middenveldorganisaties en andere stakeholders met positieve en krachtige praktijken.

Oproep

Ken je zelf zo’n goede praktijk die je wil delen? Een sterke lokale samenwerking met een parochiale werking, een interessant voorbeeld van gedeeld gebruik of een duurzaam model voor jullie parochiale infrastructuur? Neem contact op met Peter Bosschaert en wie weet krijgt jouw praktijk een plek in de vernieuwde brochure 'Jeugdlokalen en de Kerk'. 

Peter           Bosschaert
Peter Bosschaert
 • Beleidsmedewerker ruimte & mobiliteit