[anysurfer.logo]

3 keer vorming op een rij

3 keer vorming op een rij

Jeugdwerk   |  16 FEBRUARI 2021

Ben jij een startende jeugdwerker, een vormingsmedewerker of diversiteitsmedewerker? Goed nieuws, want we hebben een vormingsaanbod, helemaal op jouw maat!  

Basisvorming startende jeugdwerkers

Voor jeugdwerkers die minder dan een jaar als beroepskracht in het jeugdwerk aan de slag zijn 

Tijdens deze drie dagen (waarvan 2 halve digitale dagen en 1 volledige fysieke dag) brengen we jou de belangrijkste competenties bij die je nodig hebt als beroepskracht in jet jeugdwerk. We nemen jou mee op trektocht door het jeugdwerklandschap, leren redeneren vanuit de missie en visie van jouw organisatie én zoomen uit om de gezamenlijke missie en visie van heel jeugdwerk te leren kennen.

Daarnaast krijg je een workshop rond timemanagement want jeugdwerkers hebben het altijd druk druk druk! Als laatste kan je zelf een keuze maken uit verschillende workshops. Je kiest voor coaching, vrijwilligersbeleid, vergadertechnieken of netwerken.  


Collegagroep vorming

De methodieken editie – voor alle vormingsmedewerkers en educatieve beroepskrachten

De collegagroep vorming gaat vier keer per jaar door. Dit werkjaar kozen we samen met jullie de rode draad: een vormingsbeleid uitwerken.
Tijdens elke collegagroep staan we stil bij een onderdeel van dit vormingsbeleid. De editie van 4 maart staat helemaal in het teken van methodieken:

  • Hoe kiezen jullie de juiste methodieken voor iedere situatie?
  • En hoe begeleiden jullie je vormingsvrijwilligers in het selecteren van de juiste leermethodes?
Daarnaast hebben we steeds veel aandacht voor uitwisseling en teambuilding. Zo gaan we experimenteren met het concept Cook Ensemble waarbij allemaal samen onze lunch zullen klaarmaken. Vanachter onze webcam, met de ingrediënten die je opgestuurd krijgt.

De collegagroep gaat vier keer per jaar door, maar je kan voor iedere editie apart inschrijven. Je beslist op basis van het programma of je erbij wilt zijn of niet.  


Collegagroep diversiteit

Ontmoetingen opzetten – voor alle diversiteitsmedewerkers of jeugdwerkers die dit thema in hun organisatie behartigen

De collegagroep diversiteit gaat vier keer per jaar door. De rode draad van de collegagroep is de visienota diversiteit in/en het jeugdwerk.
Iedere collegagroep staat stil bij één van de vier strategieën om aan meer sociale inclusie en meer gelijke kansen voor kinderen en jongeren te werken. De collegagroep van 16 maart staat in het teken van ontmoetingen opzetten.
Deze strategie wil op het niveau van jouw organisatie meer sociale integratie en inclusie teweeg brengen. Je kan deze strategie in jouw organisatie toepassen door een samenwerking aan te gaan met een andere organisatie. De andere organisatie bereikt kinderen en jongeren die de weg naar jouw organisatie moeilijker vinden. Door de samenwerking komen deze kinderen en jongeren met uiteenlopende referentiekaders met elkaar in contact. Ze nemen als gelijkwaardige deelnemers deel aan een gezamenlijk aanbod.