[anysurfer.logo]

Collegagroep diversiteit

Collegagroep diversiteit mrt

jeugdwerkondersteuning   |  16 MAART 2021 | 12:30-16:30

De collegagroep diversiteit is de plek om onder diversiteitscollega’s kennis en expertise op te bouwen en te leren van elkaar.

De collegagroep is telkens te gast bij één van de deelnemende organisaties, waar we kennis maken met hun inspirerende praktijken. Daarnaast buigen we ons over verschillende vraagstukken waarmee iedereen naar de collegagroep komt. Met de opgebouwde expertise of de vragen die overblijven, gaan we verder aan de slag. Zo nodigen we soms een externe expert uit, kunnen er agendapunten worden doorgeven aan de commissie jeugdwerk of aan bepaalde werkgroepen.

Het belangrijkste uitgangspunt: de collega’s maken de collegagroep. Vanuit De Ambrassade ondersteunen we jullie zo goed we kunnen door agendapunten te programmeren, experten te zoeken, methodisch voor te bereiden, enz. Maar jullie geven zelf aan waar we rond werken. 

De collegagroep diversiteit gaat vier keer per jaar door. De rode draad van de collegagroep is de visienota diversiteit in/en het jeugdwerk. Iedere collegagroep staat stil bij één van de vier strategieën om aan meer sociale inclusie en meer gelijke kansen voor kinderen en jongeren te werken. 

Programma

De collegagroep van 16 maart staat in het teken van ontmoetingen opzetten. Deze strategie wil op het niveau van jouw organisatie meer sociale integratie en inclusie teweeg brengen. Je kan deze strategie in jouw organisatie toepassen door een samenwerking aan te gaan met een andere organisatie. De andere organisatie bereikt kinderen en jongeren die de weg naar jouw organisatie moeilijker vinden. Door de samenwerking komen deze kinderen en jongeren met uiteenlopende referentiekaders met elkaar in contact. Ze nemen als gelijkwaardige deelnemers deel aan een gezamenlijk aanbod. 

 • 12u30-13u: OPTIONEEL: Samen digitaal lunchen en kennismaken
 • 13u-13u30: Inspiratierondje 
Een rondje om elkaar te inspireren: Ging je naar een interessant evenement rond diversiteit? Las je een boeiende opinie/boek/publicatie? Volgde je een online webinar? Programmeerde je een toffe vorming rond diversiteit voor je vrijwilligers? Hebben jullie zelf een interessant project lopen? … We delen al deze inspiratie rond diversiteit met elkaar tijdens het rondje.

 • 13u30-14u: Sociale inclusie: What’s in the name? 
Een wereld zonder sociale inclusie is vandaag de dag ondenkbaar. Maar wat houdt dit nu eigenlijk in? We gaan wat dieper in op dit begrip en bekijken ook wat het verschil is met sociale integratie. 

 • 14u-14u15: PAUZE
 • 14u15-14u45: Jongeren en sociale inclusie: Tips & tricks 
Hoe motiveer je jongeren om zelf inclusief aan de slag te gaan? We houden een brainstorm sessie en wisselen tips met elkaar uit. 

 • 14u45-15u: PAUZE
 • 15u-16u: Vorming jeugdwerk & sociale integratie (DEMOS): Kijk op sociale integratie: Versterk actief je praktijkbril 
Aan de hand van verzamelde voorbeelden, inzichten en dagelijkse ervaringen uit de praktijk ga je participatief en creatief aan de slag met het versterken van sociale integratie voor je organisatie en voor jezelf. Deze workshop wordt begeleid door Aline Dusabe van Demos. 

 • 16u-16u30: Evaluatie / vooruitblik volgende collegagroepen
 • 16u30: EINDE

Doelstellingen

 • De deelnemers delen expertise, informatie en ervaringen en daardoor versterken ze elkaar.
 • De deelnemers verdiepen zich in actueel relevante diversiteitstopics en ontwikkelen er expertise over.
 • De deelnemende diversiteitsmedewerkers ontmoeten elkaar op regelmatige basis. Ze wisselen uit over elkaars leerdoelstellingen en plaatsen deze in een breder perspectief.
 • De leerervaring van de deelnemers wordt versterkt door systematisch een vorm van opvolging te voorzien.  

Doelgroep 

Diversiteitsmedewerkers van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

Jasmien          Schutz
Jasmien Schutz
 • Coördinator jeugdwerkondersteuning en breed jeugdbeleid
 • Online

€20 (sociaal tarief) - €30 (standaardtarief) - €50 (solidariteitstarief)

 • 16 MAART 2021 | 12:30-16:30

Gerelateerd nieuws