[anysurfer.logo]

Wat is varkenspest?

Wat is varkenspest?

Varkenspest
Varkenspest

Varkenspest is een virusziekte die voorkomt bij varkens (gedomesticeerde en wilde). We kennen twee soorten varkenspest: de klassieke en de Afrikaanse varkenspest (AVP). De twee ziekten lijken erg op elkaar, maar ze worden veroorzaakt door verschillende virussen. Beide soorten zijn erg besmettelijk en vaak dodelijk voor de varkens, het is niet gevaarlijk voor de mens

Van waar komt het?

In België werd in september 2018 de Afrikaanse variant van de varkenspest ontdekt in de gemeente Étalle in de Provincie Luxemburg. Op dat moment ging het over kadavers van wilde everzwijnen waarbij de ziekte werd aangetroffen. Onmiddellijk werden enkele maatregelen in de streek genomen in functie van de jacht, bostoegankelijkheid en de varkensbedrijven in de nabijheid.

De Afrikaanse varkenspest duikt af en toe op in Europese landen maar het was 30 jaar geleden dat dit in België gebeurde. Er werden reeds verschillende oorzaken aangehaald: besmette etensresten van toeristen, besmet transport, uitzet van dieren uit andere landen voor plezierjacht, … Hoe het gebeurd is, is niet duidelijk, maar de besmetting is er en vraagt van ons allen uiterste zorg en oplettendheid zodat dit zich niet verder verspreidt.  

Waar schuilt het gevaar?

Het virus is ongevaarlijk voor de mens! Wij zijn echt wel een van de gemakkelijke dragers van het virus (via kledij, schoenen, etc.) wat ertoe leidt dat men de mens uit het besmette gebied moet houden om te voorkomen dat de verspreiding sneller verloopt. Het virus is wel heel gevaarlijk voor varkens en dat is ook waarom de uiterste zorg wordt gevraagd.

In België hebben we tussen de 6 en 7 miljoen varkens die gekweekt worden. Enerzijds maken varkens een groot deel uit van onze eigen vleesconsumptie, anderzijds voeren wij veel varkens uit naar het buitenland. Als de besmetting zich verder zet zal de Europese Commissie België een verbod op export van varkens opleggen en komt ook onze eigen voedselproductie in het gedrang. De maatregelen die worden genomen: geen toegang tot de bossen, geen kampen laten doorgaan, verbod op het voederen van dieren, verbod op jacht, … worden dus vooral uit economische belangen genomen.