[anysurfer.logo]

Wat is Integriteit (in het jeugdwerk)?

Wat is Integriteit (in het jeugdwerk)?

Integriteit

We willen met het jeugdwerk een zo'n veilig mogelijke plek zijn voor alle kinderen jongeren en vrijwilligers.

Integriteit is eigenlijk ‘de veiligheid van je deelnemers’ dit kan zowel fysiek als psychologisch zijn. Integriteit is een zeer breed begrip daarom focussen we binnen integriteit in het jeugdwerk op:

  • seksueel grensoverschrijdend gedrag,
  • pesten en cyberpesten
  • en fysiek geweld.
Daarnaast valt ook als wat te maken heeft met oa zelfverminking en eetstoornissen onder integriteit. Elke jeugdwerkorganisatie heeft een integriteitsbeleid. Hierin geeft een organisatie weer hoe zij werken aan de algemene integriteit van hun deelnemers, leden en vrijwilligers. Een degelijk integriteitsbeleid heeft ook een reactiebeleid, dit reactiebeleid geeft weer hoe je omgaat met integriteitsschendingen.

Wil je meer weten over het integriteitsbeleid van jouw organisatie neem dan contact op met je API. Wil je zelf aan de slag gaan met je integriteitsbeleid? Pimento maakte daarvoor een gratis tool.