[anysurfer.logo]

Verslag Dag van de diversiteit in/en het jeugdwerk

Verslag Dag van de diversiteit in/en het jeugdwerk

Kracht van Diversiteit

Op 28 februari organiseerde het departement Cultuur, Jeugd & Media de derde en laatste Dag van de diversiteit. De dag stond, zoals de twee vorige edities, in het teken van de opvolging van het masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk. Het masterplan bevat een waslijst van ambitieuze acties rond diversiteit. Het driejarige masterplan werd gelanceerd op 23 februari 2018 en loopt af eind 2020. Er stonden heel wat interessante thema’s op het programma. We lichten er hieronder enkele uit:  

Ondertekening visietekst racisme en discriminatie

Visietekst Antiracisme en anti-discriminatie

Chiro en Uit De Marge kwamen de visietekst rond antiracisme en anti-discriminatie uit de doeken doen. Nadien werd deze visietekst ondertekend door alle aanwezigen.

Ondersteuningsaanbod rond diversiteit

Tijdens één van de keuzesessies uit de eerste blok werd het ondersteuningsaanbod rond diversiteit voor jeugdwerkorganisaties toegelicht. Jeugdwerk voor Allen lichtte toe wat zij voor organisaties kunnen betekenen en wij deden als De Ambrassade onze ondersteuning naar het jeugdwerk uit de doeken. Zo gingen we onder andere samen door de Toolbox Diversiteit.

Daarnaast bundelden we op voorhand het ondersteuningsaanbod rond diversiteit dat andere organisaties aanbieden. Na het overlopen van al het bestaande aanbod brachten we ook de hiaten in beeld: ‘Waar missen we nog ondersteuning?’. We gaan met deze hiaten aan de slag tijdens de volgende beleidswerkgroep diversiteit. 

Kan iedereen een begeleidersrol opnemen in het jeugdwerk?

Tijdens één van de keuzesessies uit de tweede blok stond de vraag ‘Kan iedereen een begeleidersrol in het jeugdwerk opnemen?’ centraal. JES, Tumult en Hannibal kwamen er alternatieve trajecten toelichten waarmee ze jongeren toeleiden naar een begeleidersrol. We schreven er na afloop samen een artikel over:

Het volledige verslag

Ben je benieuwd naar het volledig verslag? Neem dan een kijkje op de website van het departement Cultuur, Jeugd & Media: