[anysurfer.logo]

Structureel Vlaamse subsidies aanvragen

Structureel Vlaamse subsidies aanvragen

Ik zoek geld
subsidies

Als je jeugdwerkproject groeit, kan het vaak een duwtje in de rug gebruiken. Indien je voldoende activiteiten organiseert en daar mee kinderen en jongeren van over heel Vlaanderen bereikt, kan je je structureel laten subsidiëren door de Vlaamse overheid. In eerste instantie moet je daar voor een erkenning aanvragen. 

Wanneer je vereniging erkend wordt:

  • geldt deze erkenning voor onbepaalde duur, op voorwaarde dat je vereniging blijft voldoen aan de subsidie- en erkenningsvoorwaarden;
  • ontvangt ze een basissubsidie van 80 000 € per jaar;
  • kan je er voor kiezen om daarnaast ook een beleidsnota in te dienen om eventueel aanspraak te maken op variabele subsidies.

Algemene voorwaarden

Om als landelijk georganiseerde jeugdvereniging te worden gesubsidieerd, moet de vereniging allereerst voldoen aan een aantal algemene voorwaarden. Die vindt u in artikel 17 van het decreet van 20 januari 2012 houdende het voeren van een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

Zes modules zorgen voor erkenning

Vierjaarlijks, te beginnen in 2020, kunnen jeugdwerkverenigingen een erkenningsaanvraag indienen. Om erkend te worden als Vlaamse jeugdwerkvereniging moet een organisatie jaarlijks minstens 6 modules volbrengen.

Een module is een kwantitatieve uitdrukking van te behalen voorschriften en deelnemersaantallen, vormingsuren, spreiding van deelnemers, … kortom: een pakket te behalen aantallen op basis van specifieke activiteiten. Afhankelijk van waar een jeugdwerkvereniging zich in haar activiteiten op richt, maakt ze een keuze tussen de verschillende werksoorten waaruit het Vlaamse jeugdwerklandschap bestaat. Elke werksoort heeft haar eigen modules met specifieke activiteiten en voorschriften. Een vereniging duidt in haar erkenningsaanvraag aan of ze als landelijk georganiseerde jeugdvereniging, dan wel als vereniging informatie en participatie of als cultuureducatieve vereniging erkend wil worden.

Belangrijk te weten is dat het bij erkenning via modules om een keuze gaat: je bent als vereniging vrij om te kiezen welke modules je één of meerdere keren behaalt. Zo kan de ene landelijk erkende vereniging 6 keer de module vorming behalen, terwijl de andere die module maar 1 keer behaalt, en 5 keer de activiteitenmodule vervult. De keuze is vrij, al legt het decreet voor sommige modules een maximumaantal op, of zijn er verplichte combinaties.

Hoewel de verschillende modules per werksoort in precieze voorschriften vermeld staan in het decreet en duidelijker in de leidraad voor het aantonen van de modules, deden we een poging om de voorschriften uit de modules helder en overzichtelijk te tonen. Via de links hieronder kan je inzoomen op de voorschriften die in modules staan.

Werkingssubsidie

Wanneer uw vereniging erkend wordt:

  • geldt deze erkenning voor onbepaalde duur, op voorwaarde dat uw vereniging blijft voldoen aan de subsidie- en erkenningsvoorwaarden
  • ontvangt ze een basissubsidie van 80 000 € per jaar
  • kunt u ervoor kiezen om daarnaast ook een beleidsnota in te dienen om eventueel aanspraak te maken op variabele subsidies. Als u daarvoor kiest, kunt u ten vroegste een beleidsnota indienen in de beoordelingsronde die volgt op uw erkenning. De eerstvolgende deadline is 1 januari 2017 (voor de periode 2018-2021). De afdeling Jeugd stelt een aparte leidraad ter beschikking voor het opmaken van een beleidsnota.