[anysurfer.logo]

Stap mee naar het congres #Jeugdwerkwerkt 2023

Stap mee naar het congres #Jeugdwerkwerkt 2023

#Jeugdwerkwerkt
De agenda voor de toekomst van het jeugdwerk - zoals opgesteld voor het congres #Jeugdwerkwerkt op 12 juni 2018 - is ondertussen 3 jaar oud. Vandaag stellen we ons de vraag: is de agenda nog voldoende actueel of heeft hij nood aan een update?

In onze beleidsnota 2021-2025 stelden we als doel om samen met jeugdwerkorganisaties verder te werken aan de agenda van de toekomst. Dit om de maatschappelijke positie van jeugdwerk te versterken. In dat kader bereiden we ons voor op een nieuw congres #Jeugdwerkwerkt in 2023. Het doel? Onze taal over de waarde van het jeugdwerk uitbreiden en de agenda van de toekomst actualiseren.

Doorheen het proces zullen we een hele boel inspiratie, good practices, tips, informatie, ... verzamelen op een aparte deelwebsite. Ga dus zeker af en toe een kijkje nemen als je mee op stap wil naar het congres #Jeugdwerkwerkt 2023.