[anysurfer.logo]

Methodieken integriteit

Methodieken integriteit

Integriteit

Het thema integriteit staat hoog op de agenda in het jeugdwerk. We willen met het jeugdwerk een zo'n veilig mogelijke plek zijn voor alle kinderen, jongeren en vrijwilligers. Een plaats waar kinderen en jongeren kunnen experimenteren, maar ook grenzen leren stellen en leren omgaan met de grenzen van anderen.

Elke jeugdwerkorganisatie moet een integriteitsbeleid uitwerken en uitvoeren. Ze stellen ook een aanspreekpunt integriteit (API) aan als laagdrempelig aanspreekpunt bij integriteitsschendingen.

Om je integriteitsbeleid vorm te geven of uit te werken samen met je collega's en/of vrijwilligers kan je gebruik maken van heel wat bestaande methodieken en tools. Hieronder vind je een overzicht van methodieken met korte uitleg hoe je ze best gebruikt.


Deze pagina wordt regelmatig geüpdatet. Heb je zelf een aanvulling? Mail naar aagje.rottiers@ambrassade.be


Stappenplan Integriteitsbeleid - Pimento

Een kwaliteitsbeleid, preventiebeleid en reactiebeleid over integriteit in jouw jeugdorganisatie bouw je uit met behulp van deze gratis tool. Hoe voorkom je integriteitsschendingen van kinderen en jongeren in jouw organisatie? Hoe reageer je op pestproblemen, seksueel grensoverschrijdend gedrag of agressie? De overheid verplicht elke jeugdorganisatie een beleid rond integriteit te ontwikkelen. Deze gespecialiseerde leidraad helpt je op weg!

Voor wie?

Jeugdwerkorganisaties

Meer info:


Grenswijs - Sensoa, Pimento, Icoba

Deze website biedt informatie over hoe je een integriteitsbeleid kan uitwerken ter preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten en agressie.

Voor wie?

Alle professionals werkzaam met jongeren.

Meer info:


ALLESoverPESTEN.be - Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten

Alles over Pesten bundelt bestaande, betrouwbare informatie over het thema pesten. Het biedt hulp aan kinderen/jongeren, leerkrachten, begeleiders, ouders en iedereen die omgaat met kinderen en jongeren. Hiervoor ontwikkelt Alles over Pesten het digitaal platform www.allesoverpesten.be. Het organiseert, coördineert mee en ondersteunt bestaande, vernieuwende en nieuwe campagnes. Alles over Pesten wil de toegang tot hulpverlening zo laagdrempelig mogelijk maken door bestaande hulplijnen in kaart te brengen. Het kaart de bestaande noden en vragen aan en reikt vormingen en (beleids)advisering aan voor alle betrokkenen, op alle mogelijke niveaus en voor alle sectoren. En tot slot brengt Alles over Pesten onderzoekers en medewerkers uit diverse middenveldorganisaties die met het thema pesten bezig zijn samen om de knowhow dichter bij elkaar te brengen.

Voor wie?

Kinderen/jongeren, begeleiders, ouders en iedereen die omgaat met kinderen en jongeren.

Meer info:


(N)iets mis mee?! Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag - Pimento

(N)iets mis mee?! leert je bewust om te gaan met seksuele situaties en seksueel grensoverschrijdend gedrag in een jeugdwerkcontext. Aan de hand van 6 criteria leer je situaties in te schatten en ken je er een vlag aan toe – een groene, gele, rode of zwarte. 

Ontdek hoe je per vlag een gepaste reactie formuleert. 

De vernieuwde versie van het pakket bevat: 

 • 31 cases
 • een handleiding met theorie, nuttige info en handvatten
 • nieuwe situaties, vlaggen en reacties
 • een actieplan ‘Hoe ga je om met een vermoeden, melding of onthulling van seksueel grensoverschrijdend gedrag/seksueel misbruik?’
 • een wegwijzer bij een kwaliteits-, preventie- en reactiebeleid rond seksualiteit met basisinformatie over ondersteunende instanties

Voor wie?

Alle professionals werkzaam met jongeren.

Meer info:


Vlaggensysteem
Vlaggensysteem - Sensoa

Het Vlaggensysteem is een methodiek die jeugdwerkers hebben om seksueel gedrag in te schatten (is het oké of niet oké), te beoordelen in welke mate het over de grens gaat én er gepast over in gesprek te gaan met alle betrokkenen.
Voor wie?

Alle professionals werkzaam met kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar.

Meer info:


KIMIWA
KIMIWA - Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling

KIMIWA; Kindermishandeling wat is dat? Wat kan ik doen? 

KIMIWA is een tool ontwikkeld voor jeugdwerkers om hun te ondersteunen in de aanpak tegen kindermishandeling. Het is een tool die jeugdwerkers bewust maakt van hun krachten om van daaruit stappen te nemen wanneer ze kindermishandeling vermoeden.


Voor wie?

Voor jeugdwerkers die zich zorgen maken om kinderen rond het thema kindermishandeling, of vragen hebben.

Meer info:


Oké?! - Pimento

Met het spel ‘Oké?!’ bespreek je het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag met jongeren aan de hand van diverse situaties, stellingen, doe-opdrachten en weetjes. Een (ongewenste) dickpick, uitdagende seksuele spelletjes, een dronken kus, #MeToo ... Het maakt allemaal deel uit van de leefwereld van jongeren. Jong zijn is een periode van experimenteren en (wederzijdse) grenzen aftasten. Maar wanneer gaat bepaald seksueel gedrag over een grens? Wanneer is ‘t oké en wanneer niet meer? En wanneer reageer je? Hoe reageer je als omstander op SGG? Het is vaak de aanleiding tot pittige discussies en uiteenlopende meningen. Met het interactieve Oké?!-spel breng je uitwisseling tussen jongeren op gang en geef je hen een houvast. Aan de hand van zes criteria van het Sensoa Vlaggensysteem leren de deelnemers seksuele situaties objectief en neutraal in te schatten en gepast te reageren.

Voor wie?

Voor jongeren van 12 tot 18 jaar.

Meer info:


Sexting.be
Sexting.be - Child Focus

Deze website bundelt een aantal inzichten, onderzoeksresultaten, tips en tools rond sexting. Wat is sexting ? Hoe kan je veilig sexten? Sexting in de wet, (beleids-)adviezen voor scholen, adviezen voor ouders en jeugdwerkers,...Voor wie?

Jongeren, ouders, leerkrachten en jeugdwerkers.

Meer info:


MAX
Iedereen een MAX - Child Focus

Child Focus wil met dit preventieproject kinderen laten stilstaan bij de mogelijkheid om een volwassen vertrouwenspersoon, een Max, te kiezen. Minderjarigen moeten voelen dat er mensen in hun omgeving klaar staan om hen te helpen voor er zich problemen voordoen of als er effectief problemen zijn. Ook wil Child Focus, samen met de kinderen, de deur alvast op een kier zetten, zodat ze ook op latere leeftijd over eventuele problemen durven en kunnen praten. Dat ze beseffen dat het “normaal” is om hulp te zoeken als het even niet meer gaat, het taboe doorbreken dus. De Max moet zelf ook instemmen om de vertrouwenspersoon te zijn voor het kind. De ontstane vertrouwensband tussen beiden stopt niet bij de leeftijd van 12 jaar, de bedoeling is dat deze ook daarna wordt verder gezet. Via de website www.iedereeneenmax.be kunnen jongeren aan de hand van een MAX-MIX video hun vraag stellen aan hun toekomstige Max.

Voor wie?

Kinderen

Meer info:


De kracht van luisteren - Awel

Luisteren naar kinderen en jongeren, da's iets dat Awel dagelijks doet. Ze zette al haar ervaring om in een bruikbaar gespreksmodel, toe te passen in real life of online, en neemt mensen die met jongeren werken daar graag in mee. Ook zette ze aspecten van haar luistervorming om in handige luistertips en korte podcasts.


Voor wie?

Voor iedereen die met jongeren in contact komt en er voor hen wilt zijn door te luisteren. Ook zeker interessant voor API's.

Meer info:


In de Pocket - Pimento

Interactief boekje bomvol methodieken rond preventie van pesten, groepsbevordering, talenten en weerbaarheid. Dit doe-boekje 

 • doet jongeren samenwerken
 • geeft hen tips en tricks om steviger in de schoenen te staan en eerlijk hun mening te kunnen zeggen
 • vermindert de kans op pestproblemen geeft info over pesten: wat is het? Hoe herken ik pestgedrag? Wat kan ik doen als gepeste/omstander? 

Neem het boekje overal mee naartoe. Ja, écht overal. Scheur, droedel, kleur buiten de lijntjes, ... Alle 83 pagina's en 43 methodieken van In de Pocket lang.

Voor wie?

Voor jongeren van 12 tot 18 jaar.

Meer info:

In de Pocket Handleiding voor begeleiders - Pimento

Ontdek in deze handleiding bij het interactieve doe-boekje In de Pocket:

 • Achtergrondinformatie: teambuilding, preventieve aanpak van pesten
 • Gouden tips over hoe je In de Pocket het beste gebruikt binnen jouw context (onderwijs, jeugdwerk, welzijn, vrije tijd, ...)
 • Meer uitleg over de werkvormen van In de Pocket
 • Nuttige verwijsadressen


Voor wie?

Voor begeleiders van jongeren.

Meer info:


RAKATTACK - Pimento

Doe aan RAK tegen pesten. Ofwel: doe eens zomaar iets liefs voor een ander. Via de 140 kleine en grotere Random Acts of Kindness in dit werkboek zetten jongeren zich in voor elkaar. Zo maken jongeren zelf van je (leef)groep, school of jeugdbeweging een fijne plek met minder pestgedrag. Eenvoudig en laagdrempelig, een heel werkjaar lang. Sla jouw RAK-boek open en voer de opdracht die er staat uit. Bij iedere opdracht staat het aantal punten dat je ermee verdient. Haal het competitiebeest in jou naar boven en word de grootste RAKtivist® van jouw groep, school of jeugdbeweging!

Voor wie?

Voor jongeren van 11 tot 18 jaar.

Meer info:

RAKATTACK Handleiding voor begeleiders - Pimento

Deze gratis handleiding hoort bij het werkboek RAKattack! voor jongeren. Met de opdrachten van RAKattack! stimuleer je jongeren een jaar lang zich in te zetten voor elkaar. Zo wordt je school, jeugdbeweging of groep een fijne plek, en vermindert de kans op pesten, want vriendelijkheid werkt aanstekelijk. Dat is het principe van de RAKtivisten, die via Random Acts of Kindness een verschil willen maken en anderen willen inspireren.Voor wie?

Voor begeleiders van jongeren.

Meer info:


De vijf A's
De vijf A's - Sensoa

De vijf A's geven jongeren laagdrempelige handvaten om in te grijpen als actieve omstander wanneer ze seksueel grensoverschrijdend gedrag zien gebeuren. Jeugdwerkers kunnen via korte video's de vijf A's introduceren aan hun groep en deze inoefenen via de werkvorm in Mijn Wens, Mijn Grens.Voor wie?

Alle professionals werkzaam met jongeren (12-18 jaar) .

Meer info:


Weerbaar op het web: Cyberpesten, Netiquette en Haatspraak - Pimento

Met deze gratis werkvormenbundel rond cyberpesten, nettiquette en haatspraak maak je jongeren weerbaar op het web. Handig voor jouw les cyberpesten of les rond mediawijsheid. Je leert tieners hiermee: 

 • nadenken over hun gedrag op het internet
 • nadenken over de rol van internet en digitale media in hun leven
 • zich bewust worden van de informatie die ze online delen
 • zich bewust worden van de do’s-and-don’ts op het vlak van surfen op het internet
 • waar ze bij betrouwbare bronnen terechtkunnen met hun vragen
 • stilstaan bij hun eigen grenzen en die van anderen op het vlak van hun online gedrag

Voor wie?

Voor jongeren.

Meer info:


Weerbaar op het web: Relaties en seksualiteit - Pimento

Met deze kant-en-klare werkvormen maak je topics als porno, sexting, victim blaming en catfishing bespreekbaar bij jongeren en verhoog je hun online weerbaarheid. De jeugd experimenteert volop met relaties en seks, ook online. Flirten op Tinder, sexy selfies versturen en/of ontvangen, pornowebsites (stiekem) bekijken, ... Niks mis mee, niks vreemds aan! De leerdoelen van dit (les)pakket: 

 • Jongeren worden zich bewust van de do’s-and-don’ts op het vlak van surfen op het internet. 
 • Jongeren leren waar ze terechtkunnen met hun vragen via betrouwbare bronnen. 
 • Jongeren staan stil bij hun eigen grenzen en die van anderen op het vlak van hun online gedrag.

Voor wie?

Voor jongeren.

Meer info:


Edubox Sexting - VRTnws

De EDUbox Sexting gidst jongeren uit de eerste graad secundair onderwijs door de wereld van digitaal flirten en legt uit dat het soms ook kan mislopen. De komst van digitale media heeft ons liefdes- en seksleven op zijn kop gezet. Stuurden we elkaar vroeger liefdesbrieven en rode rozen, doen we vandaag liever aan sexting om onze gevoelens te tonen. Maar wat is sexting precies? Waarom boomt het onder jongeren? En brengt het sturen van pikante foto’s niet allerlei risico’s met zich mee?

Voor wie?

Voor jongeren van de eerste graad secundair onderwijs.

Meer info:


Sextoooh
Sextoooh - Child Focus

Sextoooh is een online educatief platform rond sexting en genderstereotypes, voor professionals die met jongeren werken. Op het platform vind je interactieve en leuke methodes om met jongeren na te denken over hoe genderstereotiep gedrag of stereotiepe verwachtingen een rol spelen in hoe ze kijken naar of omgaan met sexting. Onderwerpen zoals imago, zelfbeeld, vriendschappen en relaties komen aan bod.

Voor wie?

Begeleiders van jongeren tussen 11 – 14 jaar.

Meer info:


#Be Sexy Be Safe Magazine - Pimento, Child Focus, Politeia

Via dit magazine leren jongeren (3e graad basisonderwijs - 1e graad secundair onderwijs) het fenomeen sexting beter kennen en het gesprek hierover aan gaan. Naast de mogelijke risico’s komen ook de fijne kanten van sexting aan bod. #Be safe be sexy magazine bevat: 

 • verhalen en getuigenissen
 • informatie over hulplijnen
 • tips en tricks (onder meer in de vorm van een poster)
 • spelletjes, tests en nog veel meer


Voor wie?

Voor jongeren van 3e graad basisonderwijs - 1e graad secundair onderwijs

Meer info:


Mijn wens, mijn grens
Mijn Wens, Mijn Grens - Sensoa

Dit lespakket bevat bundels met werkvormen rond grenzen en weerbaarheid. De thema's aanrakingen, communicatie, hulp vragen en online komen aan bod in de werkbundels.
Voor wie?

Alle professionals werkzaam met kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar.

Meer info:


FlirterTwister
FlirterTwister - Sensoa

Door te draaien aan het rad 'wie', 'waar' en 'wat' creëer je met je groep op een speelse manier situaties van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag. Deze werkvorm is een laagdrempelige manier om het gesprek te openen over seksualiteit en de grijze zone bespreken.
Voor wie?

Alle professionals werkzaam met jongeren (+12 jaar).

Meer info:


Praten over sexting
Praten over sexting - Sensoa

Een bundel vol werkvormen die je als professional handvaten geeft over hoe je kan praten over sexting met jouw doelgroep.

Voor wie?

Alle professionals werkzaam met jongeren (12-18 jaar).

Meer info:


Cybersquad
Cybersquad - Child Focus

CyberSquad is een online forum, voor jongeren en door jongeren, veilig en 100% jong. Jongeren en jongvolwassenen kunnen (anoniem) vragen stellen en elkaar helpen over verschillende thema’s zoals: online seksualiteit, online vriendschap en relaties, cyberpesten, privacy, online reputatie, grensoverschrijdende sexting,...
Professionele medewerkers van Child Focus modereren het platform en bij een dringend probleem kan je tijdens de openingsuren ook rechtstreeks een operationele consulent van Child Focus contacteren via de privé-chat.

Voor wie?

Jongeren

Meer info: