[anysurfer.logo]

Genderbewust taalgebruik in onze teksten en e-mailhandtekeningen

Genderbewust taalgebruik in onze teksten en e-mailhandtekeningen

Kracht van Diversiteit - Organisatiebeleid

De Ambrassade maakt gebruik van genderbewust taalgebruik in teksten en e-mailhandtekeningen.  

Wat is genderbewust taalgebruik? 

Hiervoor hanteren we het officiële taaladvies van Taalunie: ‘Genderbewust taalgebruik’ is taalgebruik waarin zowel vrouwen, mannen als non-binaire personen zich kunnen herkennen, waarin niemand uitgesloten wordt, en waarin niet één gender of sekse dominant is. Het gaat over het vermijden van woorden die als discriminerend, denigrerend of vooringenomen kunnen worden ervaren doordat ze impliceren dat één bepaald gender of één bepaalde sekse de norm is. 

Met genderbewust taalgebruik wil men enerzijds mannelijke dominantie vermijden en ook vrouwen en non-binaire personen zichtbaar maken, en anderzijds genderbinariteit in de taal vermijden. Genderbewust taalgebruik draagt op die manier bij aan de vermindering van genderstereotypering en zorgt voor meer gendergelijkheid. Taal beïnvloedt immers mede de attitudes, het gedrag en de perceptie van mensen.

Hoe passen we dit toe? 

  • Taalgebruik in externe communicatie 
De Ambrassade maakt werk van genderbewuste communicatie, waarin we verder kijken dan enkel de binaire opdeling man en vrouw. We proberen om groepen mensen op een inclusieve manier aan te spreken en spreken enkel doelbewust mensen van specifieke genders aan, wanneer dat aangewezen is zoals in vacatures of gerichte communicatie, zoals: m/v/x of ‘personen van alle genderidentiteiten’. In contexten waarin gender niet relevant is, gebruiken we een overkoepelende vorm, bijvoorbeeld: vrijwilligers, jeugdwerkers, kinderen en jongeren. We gebruiken waar dit past ook de genderinclusieve of persoonlijk gekozen voornaamwoorden die, hen en hun. Op de website van Taalunie kan je meer informatie terugvinden over genderbewust communiceren. 

  • E-mailhandtekening van collega’s 
Het staat medewerkers van De Ambrassade vrij in hun mailhandtekening aan te geven welke voornaamwoorden zij verkiezen. Daarom zal je na de naam van een collega soms hij/hem, zij/haar of die/hun of een combinatie daarvan zien staan. Soms zal er ook niets staan, we vinden het ook prima als iemand zich er niet comfortabel bij voelt om diens voornaamwoorden te communiceren in de e-mailhandtekening.