[anysurfer.logo]

Aan de slag met nieuwe competenties diversiteit en integriteit in kadervorming

Aan de slag met nieuwe competenties diversiteit en integriteit in kadervorming

Kadervorming - Kracht van Diversiteit - Integriteit

Vanaf 1 november 2020 zijn de wijzigingen in het uitvoeringsbesluit kadervorming van start gegaan. Lees hier meer over alle wijzigingen aan de regelgeving kadervorming. Daarin doen verschillende nieuwe (deel)-competenties hun intrede. Ze focussen op diversiteit en integriteit. Om organisaties te ondersteunen in het uitwerken van sessies rond deze (deel)-competenties bundelen we hier inspiratie.

Heb je zelf al een goede sessie of methodiek uitgewerkt rond diversiteit of integriteit waar andere instructeurs iets mee zijn? Aarzel niet om contact op te nemen met lisa.franken@ambrassade.be om ze toe te voegen.

Diversiteit

De nieuwe deelcompetentie rond werd opgenomen in alle competentieprofielen. Dus zowel bij animator, hoofdanimator als instructeur. Hieronder zie je hoe die deelcompetentie er precies uitziet:

  • Animator 1.E. Je houdt rekening met de diverse achtergronden, behoeften en mogelijkheden van de kinderen en jongeren en speelt daarop in
  • Hoofdanimator 1.E. Je houdt rekening met de diverse achtergronden, behoeften en mogelijkheden van de animatoren en speelt daarop in
  • Instructeur 1.E. Je houdt rekening met de diverse achtergronden, behoeften en mogelijkheden van de deelnemers en speelt daarop in

Om jullie te helpen bij het vormgeven van sessies rond dit thema, bundelen we hier inspiratie. We bundelden alles zoveel mogelijk per thema:

Diversiteit en inclusie

Racisme en discriminatie

Kinderen en jongeren met een beperking

Kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties

Co-animatoren

Iets helemaal anders, maar toch sterk gelinkt: Wil je mensen met een beperking of een extra zorgnood meenemen op cursus? Lees dan even het artikel Kan iedereen een begeleidersrol opnemen in het jeugdwerk? 

Hieronder vinden jullie extra inspiratie mee om zelf aan de slag te gaan met een traject co-animator. 

Zelf vorming volgen?

Integriteit

De nieuwe competentie en deelcompetentie rond integriteit werd aan het competentieprofiel van animator toegevoegd. Hieronder zie je hoe dit er precies uitziet: 

  • Animator 4. De emotionele en fysieke veiligheid en integriteit van kinderen en jongeren waarborgen.
  • 4.D. Je laat jongeren bewust omgaan met het gebruik en het delen van fotomateriaal
Om jullie te helpen bij het vormgeven van sessies rond dit thema, bundelen we hier inspiratie. We bundelden alles zoveel mogelijk per thema: 

Algemeen

Pesten

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Suggestie?

We vullen deze pagina verder aan. Heb je zelf al een goede sessie of methodiek uitgewerkt rond diversiteit of integriteit waar andere instructeurs iets mee zijn? Aarzel niet om contact op te nemen met Lisa (lisa.franken@ambrassade.be).