[anysurfer.logo]

3e Europese Jeugdwerk Conventie

3e Europese Jeugdwerk Conventie

Internationaal Jeugdbeleid - #Jeugdwerkwerkt

Van 7 tot 10 december 2020 nemen we met een Vlaamse delegatie deel aan de 3e Europese Jeugdwerk Conventie. In dit artikel vind je meer achtergrond en informatie over deze 3rd European Youth Work Convention (EYWC), de European Youth Work Agenda (EYWA) en kan je de digitale avonturen van onze Vlaamse delegatie volgen.

De Europese jeugdwerk conventie?

De Europese Jeugdwerk Conventie (European Youth Work Convention of afgekort EYWC) is het platform om de laatste ontwikkelingen op gebied van jeugdwerkpraktijken en beleid samen te brengen in Europa. Van 7 tot 10 december 2020 wordt deze voor de 3e keer georganiseerd. Waar de eerste twee conventies plaatsvonden in België (2010 in Gent en 2015 in Brussel), steeds onder het voorzitterschap van België van de Europese Unie (EU) of de Raad van Europa (RvE), wordt deze 3e conventie georganiseerd door Duitsland die in 2020 zowel het voorzitterschap van de EU als dat van het Comité van Ministers van de Raad van Europa combineren. 

De 1e conventie bracht de diversiteit van jeugdwerk, acties, kansen en ervaringen onder de aandacht. De 2e conventie zocht naar een gemeenschappelijke basis van jeugdwerk in Europa, maar eindigde met de oproep tot de nood aan een Europese Jeugdwerk Agenda. Deze 3e conventie zal een belangrijke rol spelen in het oprichten van deze agenda en er een strategisch Europees kader van maken dat jeugdwerk verder kan versterken en doen ontwikkelen.

European Youth Work Convention

Deze 3e conventie is een belangrijke kick-off voor het implementeren van de Europese Jeugdwerk Agenda met deze doelstellingen: 

 • kijken naar de huidige uitdagingen en behoeften van jeugdwerk in Europa, - bespreken van de randvoorwaarden voor jeugdwerkontwikkeling in Europa, 
 • informatie verstrekken over de Europese Jeugdwerkagenda (EYWA), - het ontwikkelen van aanbevelingen voor de implementatie van de EYWA in de komende jaren, 
 • ideeën bedenken voor activiteiten binnen de implementatie van de EYWA, - lancering van nationale processen en maatregelen, 
 • het mogelijk maken en benutten van synergiën tussen alle belanghebbenden en betrokken niveaus, zowel nationaal als transnationaal 
 • en het creëren van betrokkenheid, eigenaarschap en samenwerking. 

De conventie is ook een centraal platform om de laatste ontwikkelingen in de jeugdwerkpraktijk, het jeugdbeleid en -onderzoek te bespreken en worden ook deze doelstellingen vooropgesteld: 

 • Jeugdwerkpraktijk, jeugdbeleid en -onderzoek aan elkaar koppelen, 
 • samenwerken om jeugdwerkpraktijken verder te ontwikkelen,
 •  (de waarde van) jeugdwerk zichtbaar maken, 
 • discussies over specifieke onderwerpen faciliteren,
 •  nieuwe inzichten verwerven en kennis overdragen 
 • en het bevorderen van een gemeenschappelijke basis en acties binnen de praktijkgemeenschap. 

Om die doelstellingen te bereiken, wordt de Europese “Youth work community of practice” bijeengebracht, met in totaal +1000 jeugdwerkers, jeugdbeleidsmakers en jeugdwerkexperten uit de 47 lidstaten van de Raad van Europa. Tijdens de conventie zal er opnieuw gewerkt worden aan een verklaring die de implementatie van de Europese Jeugdwerk Agenda zal begeleiden en inspireren. 

Een Europese Jeugdwerk Agenda?

De Europese Jeugdwerk Agenda (European Youth Work Agenda of afgekort EYWA) werd voor het eerst vernoemd in de verklaring van de 2e Europese Jeugdwerk Conventie. Vervolgens werd de taak om deze Jeugdwerkagenda op te stellen bekrachtigd in zowel de aanbevelingen van het Comité van Ministers aan de lidstaten inzake jeugdwerk (Raad van Europa – 2017) als in de EU Youth Strategy 2019-2027 en ook in de Youth Sector Strategy 2030 (Raad van Europa). Een EU-resolutie over de opstelling van de Europese Jeugdwerkagenda zal naar verwachting in november 2020 worden aangenomen tijdens het Duitse voorzitterschap van de EU-Raad. 

De 3e Europese Jeugdwerk Conventie zal het mogelijk maken om het politieke engagement over de Europese Jeugdwerk Agenda ook te koppelen aan het engagement van de brede Europese jeugdwerkgemeenschap (youth work community of practice). Het zal de plaats zijn waar de eerste aanzet wordt gemaakt hoe deze Europese Jeugdwerk Agenda ook op lokaal, regionaal en nationaal niveau in praktijk gebracht kan worden. 

Het Bonn Process is de naam die gegeven wordt aan een bundeling van maatregelen en activiteiten die de Europese Jeugdwerk Agenda mogelijk zullen maken, gezien de 3e EYWC normaal in Bonn had plaatsgevonden. De doelen van het creëren van deze Europese Jeugdwerk Agenda zijn: 

 • de uitvoering van de Europese jeugdwerkagenda in het proces van Bonn als een strategisch kader voor de ontwikkeling van jeugdwerk in Europa, 
 • jeugdwerk vestigen als een essentieel onderdeel van het jeugdbeleid, 
 • het aanbod van jeugdwerk verzekeren en uitbreiden, 
 • de gemeenschappelijke basis van jeugdwerk versterken door samenwerking binnen en buiten de praktijkgemeenschap van jeugdwerk, 
 • ondersteuning voor de verdere ontwikkeling van kwalitatief jeugdwerk, 
 • het vermogen van jeugdwerk ondersteunen om nieuwe uitdagingen aan te pakken en de praktijken ervan te innoveren, 
 • de zichtbaarheid en erkenning van jeugdwerk verbeteren, 
 • en zorgen voor een sterke rol voor jeugdwerk in de samenleving. 

Onze Vlaamse delegatie

Vanuit het kleine Vlaanderen zullen we met een grote delegatie aanwezig zijn. We hadden heel graag een trip ondernomen naar “Bonn”, waar oorspronkelijk de conventie zou plaatsvinden, maar daar stak het coronavirus een stokje tussen onze wielen. We zullen nu dus vanuit Vlaanderen alles online opvolgen. 

De Vlaamse delegatie bestaat uit jeugdwerkers, beleidsmakers en onderzoekers. 

European delegation:

 • Rilke Mahieu - JINT
 • Tony Geudens - SALTO (Inclusion & Diversity)
 • Mauro Desira & Marjolein Vandenbroucke - JINT
 • Milan Calloens - Europees Jongerenvertegenwoordiger - Vlaamse Jeugdraad

National delegation:

 • Timmy Boutsen - De Ambrassade
 • Sophie Verbrugghe - De Ambrassade
 • Ellen De Grauwe  - Bataljong
 • Pieter Lauwers - Scouts & Gidsen Vlaanderen
 • Katrien Ponsaerts - JES
 • Geert Boutsen - UCLL
 • Guy Redig - VUB
 • Els De Ceuster - AP Hogeschool
 • Saan Van Elsen - RUGent
 • Ann Vandenbussche - Departement Cultuur, Jeugd en Media
 • Jan DeDutysche - Departement Cultuur, Jeugd en Media

Members of the Steering group EYWC:

 • Koen Lambert - JINT
 • Jan Vanhee - Departement Cultuur, Jeugd en Media

Vlaamse delegatie EYWC 2020

Volg onze Vlaamse delegatie

Momenteel zijn we ons nog volop aan het voorbereiden door met onze delegatie zelf te debatteren over wat we belangrijk vinden in het jeugdwerk in Vlaanderen, waarin we ons nog verder moeten ontwikkelen en waar Europa kan ondersteunen. Een kleine pre-uitwisselingen met delegaties van Kroatië, Duitsland & Litouwen staat ook op ons voorbereidingsprogramma. 

Na de conventie is het de taak van de delegatie om de geleerde lessen, de uitkomsten van de conventie en de Europese jeugdwerkagenda terug te koppelen en vertalen naar onze Vlaamse context. 

Je kan onze digitale trip naar de 3e Europese Conventie opvolgen via de sociale media kanalen en van JINT & De Ambrassade.  

Regelmatig zullen we hieronder ook verslag uitbrengen van onze digitale avonturen.


Maandag 7 december 2020

Wij zijn er helemaal klaar voor en zitten met onze Vlaamse delegatie achter ons computerscherm om de EYWC digitaal te beleven en deel te nemen. Maar ook jullie kunnen mee volgen, want grote delen van het programma wordt gelivestreamd. 

Bekijk hier het streaming programma.

Of bekijk de Social Wall van de EYWC2020.

Live Stream EYWC

Maandag 23 & dinsdag 24 november 2020

Om ons goed voor te bereiden op een conventie waar meer dan 1000 deelnemers zullen zijn en we een mondje "international English" zullen moeten spreken, organiseerden we een pre-uitwisseling met enkele nationale delegaties van de Duitsland, Litouwen en Kroatië. Door de goede begeleiding van Darko en Snezana leerden we elkaar snel kennen en konden we overgaan tot een discussie o.a. rond deze stellingen:

 • If it's not fun, it is not Youth Work anymore?
 • Learning is more important then playing games?
 • Youth Work should have political goals? 
Uiteraard kan de impact van de coronacrisis niet ontbreken, die is overal in Europa voelbaar. Daarom bogen we ons ook over deze vraag: How much should we invest in the development of digital youth work during and after the pandemics?  

Deze 'mini-conventie' was een mooie opwarmer voor de echte grote 3e Europese Jeugdwerkconventie.

Voorbereiding 3e Europese Jeugdwerkconventie

JINT Focus: Jeugdwerk in Europees perspectief

Vrijdag 30 oktober 2020 

We kwamen met onze volledige delegatie voor een eerste keer online samen, om kennis te maken met elkaar, maar ook meteen om uit te wisselen over enkele thema's die belangrijk zijn voor voor jeugdwerk in Vlaanderen:

 •  Kwaliteit van jeugdwerk​ : Hoe kunnen we de kwaliteit van jeugdwerk verzekeren en verder ontwikkelen? En welke rol speelt de vorming en opleiding van jeugdwerkers daarin? ​ ​ 
 •  Waarde van jeugdwerk​: Hoe maken we de waarde van het jeugdwerk zichtbaar?​ Hoe werken we aan de (maatschappelijke) erkenning van jeugdwerk?​ ​ 
 •  Recht op jeugdwerk​: Hoe maken we het recht op jeugdwerk voor alle kinderen en jongeren waar? 

Ter voorbereiding stelden we voor de delegatieleden ook een uitgebreide infopack op met heel veel achtergrond over de beleidsprocessen die in Europa gelopen worden om jeugdwerk te ondersteunen. Wil je jezelf verdiepen hierin dan is deze JINT Focus over jeugdwerk in Europees perspectief een aanrader om door te nemen.