[anysurfer.logo]

Studiedag Expeditie Werk

Studiedag Expeditie Werk

werk   |  2 FEBRUARI 2021 | 10:00-12:30

28/01/2021: De studiedag is volzet. Je kan je niet meer inschrijven voor dit evenement.

Studiedag Expeditie Werk: Hoe willen jongeren werken in de toekomst?

De presentatie van de onderzoeksresultaten

Op deze studiedag presenteren we de resultaten van Expeditie Werk en de bijhorende onderzoekspublicatie. We staan samen met experten en beleidsmakers stil bij de vraag hoe de arbeidsmarkt van de toekomst er meer jongerenproof kan uitzien. 

Dat werk hoe we het nu kennen in evolutie is en er over een aantal jaar niet meer uitziet zoals vandaag, staat vast. Juist nu is het belangrijk om visie te ontwikkelen die gebaseerd is op de mening van jongeren, want de arbeidsmarkt verandert en beleidsontwikkelingen volgen elkaar in sneltempo op. Flexibilisering van de arbeidsmarkt, afbreuk van sociale rechten, tijdelijke statuten, digitalisering, vergrijzing, verlaten van de pensioenleeftijd… zijn allemaal zaken die (on)rechtstreeks jongeren raken in hun zoektocht naar een kwaliteitsvolle loopbaan. 

Met het project ‘Expeditie Werk’ gaf De Ambrassade jonge mensen de kans om mee vorm te geven aan de toekomst van werk en de arbeidsmarkt.

 • In een eerste projectjaar zetten we samen met jongerenorganisaties verschillende ‘jongerenexpedities’ op waarbij we met jongeren door hen gekozen aspecten van de toekomst van werk onderzochten.

 • In het tweede jaar lanceerden we een grootschalig onderzoek bij jongeren: ‘Noden, behoeftes en toekomstverwachtingen van jongeren op de arbeidsmarkt’ ingevuld door meer dan 1000 jongeren.

Expeditie Werk is een project van De Ambrassade en VDAB in samenwerking met heel wat partners als Groep Intro, Cosearching, Haven, de Vlaamse Jeugdraad, maar ook ACV, Voka, enz.

Doelgroep

 • Beleidsmedewerkers
 • Iedereen die te maken krijgt met jongeren en werk of hier interesse in heeft 

Programma online event

 • Welkom door Eva Vereecke, directeur van De Ambrassade

 • Korte toelichting over het project ‘Expeditie Werk’ door Kris Snick, procesbegeleider

 • Voorstellen van de resultaten van het onderzoek ‘Noden, behoeftes en toekomstperspectieven van jongeren op de arbeidsmarkt’ door Sara De Potter, beleidsmedewerker De Ambrassade

 • Welke beleidsaanbevelingen halen we uit Expeditie Werk? Enkele ambassadeurs aan het woord (video):
   • Joke Vrijs, Coördinator jongerenwerking ACV over participatie van jongeren op de werkvloer
   • Jolien Goor, Recruitment communication specialist young grads Colruyt Group over het aanwerven van jongeren 
   • Jan Langeraert, stafmedewerker jongeren Groep Intro over kwetsbare jongeren tewerkstellen
   • Niele Jossa, coördinator Haven Coop over ondernemersdromen van jongeren waarmaken
   • Bruno Monteyne, HR manager DEME over de rol van werkgevers in het opleiden van jonge werknemers en stimuleren van levenslang leren
   • Ilse de Vooght, beleidsmedewerker Femma over collectieve arbeidsduurvermindering
 • Reflecties op het onderzoeksrapport:
   • Door Hilde Crevits, vice-minister en minister van werk van de Vlaamse Regering 
   • Door Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van VDAB (projectpartner)
 • De toekomst van werk is ook een prioriteit van de Vlaamse Jeugdraad. Tijdens breakout sessies gaan de jongeren van de jeugdraad graag met jou in dialoog over de beleidsaanbevelingen die zij formuleerden in het gloednieuwe advies Toekomst van werk. Dit advies is vanaf dan ook terug te vinden op de website van de Vlaamse Jeugdraad. Kies op voorhand je thema:
   • Breakout room 1: Jongeren over levenslang leren en loopbaancompetenties
   • Breakout room 2: Jongeren over welzijn, zingeving en motivatie
   • Breakout room 3: Jongeren over de balans werk en privé
   • Breakout room 4: Jongeren over een inkomen
 • Wrap up en slotwoord

Publicatie

Bij inschrijving krijgt elke deelnemer een exemplaar van het onderzoeksrapport toegestuurd. Geef aan bij je inschrijving of je dat digitaal of per post wilt. Kan je er die dag niet bij zijn, maar wil je wel graag de publicatie? Mail dorien.verhavert@ambrassade.be

Vragen?

Heb je nog specifieke vragen over dit onderzoek of evenement? Contacteer Sara:

Sara          De Potter
Sara De Potter
 • Beleidsmedewerker mentaal welzijn