[anysurfer.logo]

Netwerkmoment coördinatoren

Netwerkmoment coördinatoren jan

coördinatoren   |  24 JANUARI 2020 | 12:30-16:30
netwerkmoment coördinatoren jan 2020

Twee keer per jaar brengen De Ambrassade en Sociare leidinggevenden, coördinatoren of directeurs van alle erkende en/of gesubsidieerde jeugdwerkorganisaties samen om kennis te maken, om elkaars werking beter te leren kennen, te laten inspireren of inhoudelijk te verdiepen in een relevant thema.

Want als leidinggevende van een jeugdwerkorganisatie bekleed je een cruciale en unieke functie. Je komt soms voor hete vuren te staan en je moet je snel aanpassen aan en reageren op nieuwe situaties. Uitdagend, maar niet altijd makkelijk.

De netwerkmomenten zijn inhoudelijk verdiepende momenten. Telkens over een thema dat op dat moment relevant is voor heel de jeugdwerksector. Bereid je alvast voor op een inspirerend moment in kader van de beleidsnota’s. 

Doelgroep

Leidinggevenden van:

 • organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid;
 • organisaties die WAT WAT labelpartners zijn of WAT WAT labelpartners in aanvraag;
 • organisaties actief in de deelsector jeugdwerk die lid zijn van Sociare vzw. 

Fréderique          Loones
Fréderique Loones
 • Coördinator jeugdwerkondersteuning en breed jeugdbeleid