[anysurfer.logo]

Netwerkmoment coördinatoren januari 2019: Bart Caron op bezoek

Netwerkmoment coördinatoren januari 2019: Bart Caron op bezoek

Organisatiebeleid
Twee keer per jaar brengen De Ambrassade en Sociare coördinatoren van alle erkende en/of gesubsidieerde jeugdwerkorganisaties samen om kennis te maken, elkaars werking beter te leren kennen, te laten inspireren of inhoudelijk te verdiepen in een relevant thema. Dit doen we op het netwerkmoment coördinatoren. Op de editie van 25 januari 2019 nodigden we Bart Caron uit.


Bart Caron, voorzitter van de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media, haal je niet iedere dag in huis. Maar voor een publiek van 40 coördinatoren in het jeugdwerk kwam hij graag even langs.

We vroegen hem om terug te blikken op de legislatuur 2015-2019. Welke tendensen ziet hij in het politieke landschap en het brede culturele veld? Welke evoluties stelde hij vast in de verhouding van politieke partijen t.a.v. het maatschappelijk middenveld en het culturele- en jeugdlandschap?

Maar evengoed om vooruit te blikken. Hoe kunnen we ons als jeugdwerk proactief positioneren op Vlaams- en bovenlokaal niveau richting de volgende verkiezingen?

De presentatie van Bart Caron alsook het verslag van die inspirerende namiddag vind je hiernaast terug.