[anysurfer.logo]

Netwerkmoment coördinatoren sept 2018: dienend leidinggeven

Netwerkmoment coördinatoren sept 2018: dienend leidinggeven

Organisatiebeleid
netwerkmoment voor coördinatoren sept 2018

Dienend Leidinggeven. Het lijkt in eerste instantie misschien een contradictio in terminis, maar niets is minder waar.

Zo bleek uit de uiteenzetting die Roeland Broeckaert en Bram Kelchtermans van Roedel Consult gaven op het netwerkmoment coördinatoren. Centraal stond de vraag hoe je medewerkers langer dan 3 jaar aan je organisatie kan binden. We mogen uit de grote opkomst van dit netwerkmoment coördinatoren opmaken dat deze vraag veel leidinggevenden beroert. De directe relatie tussen leidinggevende en medewerker, het geven van autonomie aan medewerkers, aanbieden van ontwikkelingsmogelijkheden en aantrekkelijk maken van de jobinhoud zijn maar enkele van de factoren die de uitstroom van medewerkers beperken. Roeland en Bram zoomden in op de manier waarop je leiding kan geven. Meer bepaald dienend kan leidinggeven.

Hun powerpointpresentatie, de schematische voorstelling van de theorie en een verslag van hun uiteenzetting kan je hiernaast vinden.