[anysurfer.logo]

#Jeugdwerkwerkt in Zweden: Europese uitwisseling over impact, kwaliteit en monitoring van jeugdwerk

#Jeugdwerkwerkt in Zweden: Europese uitwisseling over impact, kwaliteit en monitoring van jeugdwerk

jeugdwerkondersteuning   |  6 - 10 MAART 2023

Op 6 juni 2023 organiseren we het Congres #Jeugdwerkwerkt. Vandaag zetten we samen met heel wat jeugdwerkers en jeugdwerkorganisaties grote stappen richting dat congres. Zo gaan we op zoek naar het jeugdwerkeffect en formuleren we straffe ambities binnen zes thema’s zodat we over 5 jaar nog steeds straf jeugdwerk kunnen verwezenlijken. 

Op die manier draagt het congres bij aan straf en kwaliteitsvol jeugdwerk, meer jeugdwerk voor meer kinderen en jongeren én meer maatschappelijke waardering voor het jeugdwerk. 

Meer weten? Neem een kijkje op www.jeugdwerkwerkt.be 

Om ons verhaal op 6 juni nog straffer te maken, steken we de grenzen van het Vlaamse jeugdwerk over. Van 6 tot 10 maart gaan we naar Zweden (Gotenburg) om daar te ontdekken hoe Zweden werkt aan de impact, kwaliteit en monitoring van het Zweedse jeugdwerk

Het doel en onze leervraag

KEKS

Onze gastorganisaties in Zweden is KEKS. KEKS is een netwerkorganisatie voor gemeenten en anderen die open jeugdwerk organiseren in heel Europa. Momenteel zijn meer dan 70 organisaties aangesloten , waarvan ongeveer 60 in Zweden, 9 in Slovenië en 3 in Finland. KEKS ondersteund hun leden bij de ontwikkeling van competenties, methoden en organisatie. Ze doen dit door het organiseren van seminaries, cursussen, werkgroepen en begeleiding. Ze publiceren handleidingen en doen ook aan onderzoek. 

KEKS ontwikkelde 'The Logbook'. "The Logbook" is een webgebaseerd systeem dat is ontworpen om jeugdwerkactiviteiten op te volgen en te documenteren. Het is een hulpmiddel om informatie te verzamelen en rapporten te generen met als doel je in staat te stellen je werk te analyseren, verder te ontwikkelen en een reflectieve praktijk te bevorderen. Kortom een tool om je kwaliteit te ontwikkelen. Het wordt momenteel gebruikt in meer dan 70 organisaties in 5 landen: Sweden, Slovenië, Finland, Ierland & Roemenië. 

We gaan op bezoek in Zweden om 'The Logbook' van dichtbij te bekijken, met de makers ervan te praten, maar ook met de gebruikers ervan. We leren zo wat de implementatie van The Logbook in jeugdwerkorganisaties kan betekenen, meer bepaald hoe het kan helpen om de kwaliteit te bevorderen door je activiteiten te monitoren en de reflectie hierover centraal te zetten. 

Onze centrale leervraag is daarom de volgende:
"Kan 'The Logbook' helpen om impactgericht werken in jeugdwerkorganisaties te bevorderen?"

Het programma

Vooraf zal er een voorbereidend moment worden georganiseerd met de Vlaamse deelnemers al dan niet online. (Datum nog te bepalen)

  • Maandag 6 maart: Heenreis
  • Dinsdag 7 maart: Kennismaking en introductie van The Logbook door KEKS
  • Woensdag 8 maart: Bezoek van 2 lokale jeugdwerkinitiatieven die met The Logbook werken in Gotenburg
  • Donderdag 9 maart: Reflectie en samenbrengen van geleerde lessen
  • Vrijdag 10 maart: Terugreis

Achteraf zal er terugkom moment georganiseerd worden, al dan niet online, en teruggekoppeld op het congres #Jeugdwerkwerkt van 6 juni 2023.

Doelgroep

Er kunnen maximum 12 deelnemers uit Vlaanderen mee waarvan 2 facilitators van De Ambrassade. We geven voorrang aan jeugdwerkers die momenteel bezig zijn met het thema impact of monitoring van jeugdwerk. Dat kan op allerlei manieren. We zullen ook streven naar een mix van jeugdwerkvormen.  We mikken hier op 5 deelnemers uit Vlaams erkende jeugdorganisaties en 5 deelnemers uit het lokale Antwerpse jeugdwerk waar momenteel een pilootproject loop over impact

 Voor zweden zullen er maximum 6 deelnemers aansluiten waarvan 1 facilitator van KEKS.

Engagement

Meegaan betekent dat je actief deelneemt aan het voorbereidende moment, de uitwisseling zelf en het terugkommoment. Het voorbereidende moment en het terugkommoment worden samen met de deelnemers ingepland.

Daarnaast engageer je je om aanwezig te zijn op het Congres #Jeugdwerkwerkt en eventueel een rol op te nemen in de sessie of terugkoppeling die daar geprogrammeerd zal staan over de uitwisseling. 

Meegaan? 

Stel je kandidaat voor vrijdag 20 januari 23u59. 

In de week van 23 januari nemen we contact op en laten we je weten of je al dan niet kan deelnemen. 

Praktisch

  • Deelnemen is gratis dankzij het Erasmus+ programma "mobiliteit van jeugdwerkers"
  • Reiskosten, overnachtingen en eten zijn inbegrepen in de prijs
  • Wij leiden alles in goede banen, jij hoeft enkel actief te participeren aan het programma 
  • Van zodra de deelnemers geselecteerd zijn, nemen we verder contact op en maken we praktische afspraken