[anysurfer.logo]

Studiedag mentaal welzijn in het jeugdwerk

Studiedag mentaal welzijn in het jeugdwerk

  |  14 NOVEMBER 2023 | 10:00-16:00

Inschrijven voor de studiedag is niet meer mogelijk. We werken niet met wachtlijsten.

Uit onderzoek blijkt dat ‘in verbinding zijn met anderen’ een zeer belangrijke contra-indicator is voor mentale problemen. En laat jeugdwerk hier nu net kampioen in zijn. Maar hoe wordt dit ‘in verbinding zijn’ ingevuld binnen jeugdwerk? Hoe wordt nu reeds werk gemaakt van mentaal welzijn? In wat zit dit dan, zowel impliciet als expliciet? Wat zijn hefbomen voor een mentaal gezond klimaat? En wat zijn valkuilen? Waar loopt het goed/fout? Hoe voelen kinderen en jongeren zich in het jeugdwerk in vergelijking met hun leeftijdsgenoten die niet of niet meer in het jeugdwerk actief zijn?

Op deze studiedag presenteren we je de resultaten van het onderzoek dat Pimento voerde in samenwerking met De Ambrassade. Daarna gaan we in verdiepende sessies in op hoe we nu met de aanbevelingen verder aan de slag kunnen.

Doelgroep

Deze studiedag is er voor iedereen die (onrechtstreeks) met jongeren werkt en die er mee wil voor zorgen dat er meer en beter werk wordt gemaakt van het mentaal welzijn van kinderen en jongeren. 

Programma

9u30 – 10u: Onthaal met koffie
10u-12u30: Voorstellen resultaten van het onderzoek, aangevuld met reflecties
12u30-13u30: Lunch
13u30-16u: Keuzesessies
16u15: Afronden met een netwerkreceptie 

Voormiddag: Voorstellen onderzoek

Interactieve presentatie: resultaten onderzoek mentaal welbevinden

Uit onderzoek blijkt dat in verbinding zijn met anderen een zeer belangrijke contra-indicator is voor mentale problemen. Maar hoe wordt dit ‘in verbinding zijn’ ingevuld binnen een jeugdvereniging? En hoe gelukkig voelen jongeren zich in de jeugdvereniging en daarbuiten? Pimento zocht het uit. Onderzoekers Sarah Joos en Evelien Luts van Pimento geven in deze sessie het antwoord op de vragen:

 • Op welke manieren bevordert het jeugdwerk al dan niet het mentaal welbevinden van Vlaamse jongeren?
 • Hoe verbonden voelen jongeren zich in een jeugdvereniging? En wat draagt hiertoe aan bij?
 • Hoe gelukkig voelen jongeren zich in een jeugdvereniging? En wat draagt hiertoe aan bij?

Pimento heeft een lange traditie in het voeren van onderzoek bij kinderen en jongeren. Dit onderzoek liep gedurende het schooljaar 2022-2023. Er werden zowel kwantitatieve (een enquête) als kwalitatieve (diepte-interviews) onderzoekmethodes gebruikt.  

Namiddag: Keuzesessies

In de namiddag kies je één verdiepende sessie: 

Sessie 1: Divers en drempelverlagend werken

Ontdek samen met ons hoe je een omgeving kunt vormgeven waar kinderen en jongeren zich gehoord, begrepen en ondersteund voelen. We delen inzichten en praktische tips om een veilige haven te bieden waar ze vrijelijk hun gedachten en zorgen kunnen uiten. Samen met de ervaringen van Joy van Overkop Gent en Sandra van Jonge Helden zullen we duiken in de kracht van diversiteit en het verlagen van drempels in je organisatie.
Door: Jonge Helden, Overkop Gent

Sessie 2: Integriteitsbeleid in jouw organisatie

Hoe kan je als begeleider het risico op pesten in de groep verkleinen? Hoe reageer je als enkele jongeren de sfeer in de groep toch onveilig maken? Dit soort zaken leg je als organisatie best vast in een integriteitsbeleid. Tijdens deze sessie geven we aan de hand van het vernieuwde ‘Stappenplan Integriteit’ en concrete opdrachten een idee van hoe je zo'n beleid opstelt.

Door: Pimento

Sessie 3: Aan de slag met het Speelveld mentaal welzijn

We nodigen je uit om met mentaal welzijn binnen jouw organisatie aan de slag te gaan. De Ambrassade ontwikkelde hiervoor samen met het jeugdwerk het Speelveld mentaal welzijn. In deze sessie gaan we hiermee aan de slag. We bieden je handvaten die je nadien zelf kan gebruiken binnen jouw jeugdwerkorganisatie om een eigen welzijnsbeleid op te stellen in lijn met het integriteitsbeleid. We scheppen duidelijkheid over de rol, maar ook de grenzen van de jeugdwerker.

Door: De Ambrassade

Sessie 4: WALK PleinPatrons

In plaats van te wachten tot jongeren tot bij ons komen, trekt JES naar waar jongeren zich bevinden en elkaar ontmoeten. Vanuit hun vertrouwde omgeving stimuleren we hen in wat zij willen ondernemen. Hoe creëer je mede-eigenaarschap? Hoe geef je jongeren een stem? Hoe doe je aan beleidsparticipatie? In deze WALK duiken we de buurt in, bekijken we de pleintjes, door de ogen van de jongeren en gaan we samen op zoek naar de antwoorden! Luister je mee naar de verhalen van op de pleintjes? We wisselen graag alle methodieken, tips en tricks uit om hier de geïntegreerde werking te bevorderen! Welkom!

Door: JES

Sessie 5: Kwetsbaarheid als verbindende kracht

Een sterke begeleidershouding is dé belangrijkste vaardigheid om als begeleider een positieve impact te hebben op groepen kinderen en jongeren. Maar wat breng je als begeleider teweeg als je je ook kwetsbaar durft opstellen? Welk effect heeft dit op de groep? En hoe kun je jongeren uitnodigen om in groep hun eigen kwetsbaarheden te tonen? Want het jeugdwerk, dat draait om jezelf kunnen zijn. In àl je facetten.

Door: Pimento

Sessie 6: Suïcidepreventie in het jeugdwerk

In het jeugdwerk kan je als begeleider regelmatig geconfronteerd worden met jongeren die niet goed in hun vel zitten en aan zelfmoord denken. Wil jij weten hoe je dit kan opmerken? Hoe je het gesprek hierover aangaat, en wat je hierna moet doen? Welke hulpbronnen beschikbaar zijn? Schrijf je dan snel in voor deze interactieve workshop, waar de nodige kennis en handvaten aangereikt zullen worden.

Door: Laurence Luteijn, CGG-Suïcidepreventiewerker

Sessie 7: Verdiepende plenaire sessie over het onderzoek

In deze sessie wordt er dieper ingegaan op het onderzoek via inspirerende talks en getuigenissen. We gaan in gesprek met enkele onderzoekers, jeugdwerkers & jongerenbegeleiders én uiteraard de jongeren zelf! Er is na iedere talk/getuigenis ook ruimte voor vragen uit het publiek. 

Door: De Ambrassade 

Praktisch

 • 14 November van 10u tot 16u
 • Adres: De Centrale, Ham 70, Gent, België
 • Tarief: € 40 (sociaal tarief) – € 70 (standaardtarief) - € 100 (solidariteitstarief/betalen via bestelbon)

Toegankelijkheid

 • De zalen voor de plenaire sessies zijn rolstoeltoegankelijk. Er is ook een toegankelijk en aangepast toilet aanwezig op de gelijkvloers. Meer info per sessie wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd.
 • De locatie is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. (Vlakbij Gent-Dampoort - 12min stappen, Bus 5 en 8 - stopt op 180m van De Centrale, er is ook de mogelijkheid om fietsen te parkeren vooraan)

Senne          Misplon
Senne Misplon
 • Medewerker jeugdwerkondersteuning