[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep kadervorming (Sept)

Beleidswerkgroep kadervorming (Sept)

jeugdwerkbeleid   |  17 SEPTEMBER 2020 | 10:00-12:30

De beleidswerkgroep kadervorming komt dit werkjaar 4 keer samen. De agenda wordt samen met de deelnemers van de beleidswerkgroep bepaald en minstens twee weken op voorhand online geplaatst. 

Agenda

 • 10u00-11u05: Afspraken Zoom overlopen 
 • 10u05-10u15: Welkom iedereen + korte kennismaking 
 • 10u15-10u45: Vragen rond de jeugdwerkregels en de impact op kadervorming beantwoorden 
 • 10u45-11u: Uitwisseling de nieuwe jeugdwerkregels op cursus 
 • 11u-11u15: PAUZE + mensen die enkel deelnemen aan het deel over de trajectboekjes komen toe. 
 • 11u15-11u30: Stand van zaken nieuwe regelgeving 
 • 11u30-12u30: Feedback eerste ontwerp nieuwe trajectboekjes.

Online 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kozen we ervoor om deze werkgroep aan te passen en volledig online te laten doorgaan. Deelnemers ontvangen op voorhand een mail hoe ze kunnen inloggen via het Zoom-platform.

Doel 

De werkgroep heeft twee doelstellingen: 

 • Input verzamelen van alle organisaties die kadervorming organiseren en deze input meenemen naar de werkgroep kadervorming van het departement 
 • Terugkoppelen naar alle jeugdorganisaties wat er werd beslist op de werkgroep van het departement 

Online

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kozen we ervoor om deze beleidswerkgroep aan te passen en volledig online te laten doorgaan. Deelnemers ontvangen op voorhand een mail hoe ze kunnen inloggen via het Zoom-platform.

Doelgroep

Vormingsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor de geattesteerde kadervormingstrajecten binnen hun organisatie. 

Meer info

Lees het artikel over de beleidswerkgroep kadervorming 

Lees het artikel De nieuwe regelgeving rond kadervorming: een stand van zakenJasmien          Schutz
Jasmien Schutz
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning