[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep Jeugdinfrastructuur

Beleidswerkgroep Jeugdinfrastructuur nov

jeugdwerkbeleid   |  7 NOVEMBER 2023 | 10:00-13:00

Jeugdinfrastructuur is van belang voor heel wat kinderen, jongeren en hun organisaties opdat zij veilige en gezonde plekken hebben om te spelen, te leren en te groeien. De beleidswerkgroep jeugdinfrastructuur wil de kwaliteit van de infrastructuur voor jongeren en hun organisaties verbeteren.

De beleidswerkgroep houdt zich bezig met een breed scala aan kwesties, zoals:

 • regelgeving rond toegankelijkheid
 • energie
 • renovatie en vergroening
 • de kansen van parochiale infrastructuur
 • tijdelijk en gedeeld ruimtegebruik.
De beleidswerkgroep Jeugdinfrastructuur:

 • wisselt uit over wijzigingen in de wetgeving of regels met impact op jeugdinfrastructuur.
 • gaat in onderhandeling met (lokale) overheden en instanties en organisaties rond actuele thema’s die jeugdinfrastructuur beïnvloeden en zoekt naar samenwerkingen en oplossingen.
 • speelt een belangrijke rol in de opmaak, opvolging en uitvoering het advies jeugd(werk)infrastructuur en ambitietraject Jeugdwerkwerkt over jeugdinfrastructuur.
 • formuleert informatie over jeugdinfrastructuur op jongerenmaat op www.jeugdlokalen.be. 

Tina           Schuermans
Tina Schuermans
 • Medewerker jeugdwerkondersteuning