[anysurfer.logo]

Jeugdwerkregels

Benieuwd welke activiteiten mogen doorgaan? En aan welke regels je je moet houden? 
Home

Jeugdwerk vanaf 23/5

Op het Overlegcomité van 23 mei werd beslist over de barometer. Op deze pagina vind je alle informatie over wat die betekent voor het jeugdwerk.

Maatregelen voor het jeugdwerk vanaf maandag 23 mei

Op het overlegcomité van 20/5/2022 werden een aantal belangrijke beslissingen genomen over de corona maatregelen, en we geven deze heel graag aan jullie mee. Deze maatregelen gaan in vanaf maandag 23 mei.

In het laatste deel gaan we ook in op enkele FAQ's. Informeer je collega’s, vrijwilligers en medejeugdwerkers hier dus ook over. 

Richtlijnen voor het organiseren van jeugdwerkactiviteiten 

De barometer

 • De barometer met de verschillende kleurenfases is voorlopig gedeactiveerd. Onderwijs spreekt over code groen, jeugdwerk zit in principe op dit moment niet meer in een specifieke kleurcode.

De maatregelen van toepassing op dit moment

Er gelden eigenlijk geen specifieke maatregelen meer in deze fase. We zetten hieronder op een rij wat dit betekent ten opzichte van de vorige fase.

 • Je hoeft geen mondmasker meer te dragen op het openbaar vervoer. 
 • Je hoeft je deelnemers niet langer te registreren met alle gegevens die nodig konden zijn voor tracing. Er wordt niet langer gefocust op cluster-opvolging. Gezien de drempels voor (open) jeugdwerk zonder inschrijvingen, vinden we het dan ook belangrijk dat dit niet langer nodig is. Uiteraard kan je wel blijven zorgen voor goede communicatie in de mate van het mogelijke mocht er zich een besmetting voordoen.
 • Je hoeft dus geen specifieke stappen meer te zetten rond tracing en testing. Je bent niet verantwoordelijk als organisatie voor deze stappen. Je hoeft alleen nog te informeren over deelnamevoorwaarden en een eventuele besmetting, maar er zijn geen verplichte voorwaarden meer.
 • Ventilatie blijft aangeraden maar op de plaatsen waar dit nu een verplichting was, valt deze verplichting weg (bv horeca). Let wel op eventuele regelgeving rond co2-meters en luchtkwaliteit per sector (zoals horeca). 
Wat betekent dit verder? 

 • Georganiseerde activiteiten kunnen zowel binnen als buiten zonder beperking op de capaciteit
 • Mondmaskers vallen weg m.u.v. de volgende situaties:
   • ziekenhuizen
   • medische kabinetten (dokter)
   • apotheek
  • Op drukke plaatsen en zorgomgevingen zoals woonzorgcentra, tandarts, kinesist, psycholoog... wordt een mondmasker wel nog aangeraden maar zijn ze niet langer verplicht. Volg hier de maatregelen of aanbevelingen van de locatie op. 
  • Respecteer elkaars keuzes voor het al dan niet dragen van een mondmasker wanneer er geen verplichting is. 
 • Er is geen aanbeveling voor ouders of deelnemers om te testen voor en/of na een activiteit met overnachting
 • Voor organisaties die activiteiten organiseren in het buitenland: zoals hierboven aangegeven zijn overnachtingen mogelijk, binnen de EU én erbuiten valt ook het PLF (passenger location form) weg (uitzonderingen voor landen met een nieuwe zorgwekkende variant).  
 • CST is niet van toepassing voor evenementen,  horeca en bepaalde publieke plekken. 
 • Evenementen kunnen zonder beperking in capaciteit zowel binnen als buiten. 

Hoe zit het met de barometer? Gaat de volgende fase automatisch in als de grenswaarden bereikt zijn? 

De barometer bestaat uit drie verschillende kleurcodes. Bij die codes horen grenswaarden over de druk op ons zorgsysteem. Als de cijfers zakken of stijgen en zo onder of boven een grenswaarde komen, dan kàn overgegaan worden naar een andere kleurcode. Of er naar die volgende code overgegaan wordt, blijft echter een politieke beslissing. Bovendien kunnen bepaalde elementen binnen een kleurcode ook nog afhankelijk zijn van de inschatting van de gezondheidssituatie, mentaal welzijn en maatschappelijke toestand. Binnen de aangegeven marges (die weten we dus wel op voorhand) kan binnen een kleurcode dus ook door de politiek nog enigszins ingekleurd worden hoe ‘donker of licht’, strenger of minder streng, een code wordt opgevat.  

Op dit moment is de barometer gedeactiveerd en dus niet van toepassing.

Mogen we activiteiten binnen doen?  

Ja, er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen binnen en buitenactiviteiten.  

Kan een tent buiten als buitenruimte gebruikt worden? Welke maatregelen zijn dan van toepassing? 

Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen activiteiten binnen en buiten dus hoe een tent al dan niet gebruikt wordt in de buitenruimte is ook niet langer 'relevant' om te bepalen wat capaciteit is. 

Moet je een mondmasker dragen als we een activiteit doen met overnachting?   

Nee. Je moet op dit moment geen mondmasker dragen tijdens de activiteit, al zijn er nog deze uitzonderingen:

 • Ziekenhuizen
 • Medische kabinetten
 • Apotheek

Er kunnen plekken zijn waar men jou alsnog vraagt mondmasker te dragen bv. zorginstellingen, tandarts, ... volg daar de richtlijnen of maatregelen van de locatie. 

Kan je met meerdere groepen op één locatie samen zijn?  

Er is geen beperking meer m.b.t. de capaciteit, groepen kunnen dus samen op één locatie zijn ongeacht hun grootte en kunnen ook variëren van grootte doorheen de activiteit. 

Wanneer hebben kinderen, jongeren een CST nodig?  

Op dit moment is het CST (Corona Safe Ticket) niet van toepassing.

Moeten we onze deelnemers blijven registreren?  

De registratie voor je deelnemers valt weg. Je hebt als organisatie niet langer een stap te vervullen bij eventuele besmettingen en dus zijn gedetailleerde inschrijvingen of registraties niet langer nodig. De clusteropvolging van eventuele besmettingen valt weg. 

We zijn er ons van bewust dat deze registratie lange tijd een drempel gaf voor veel werkingen, en zijn dus blij dat deze niet langer nodig is. 

Wat als er iemand ziek wordt? 

Waar je wel nog iets meer rekening mee kunt houden dan in de periode voor corona, is om je deelnemers goed te informeren over ziek vertrekken of ziekte op de activiteit. Hanteer met gezond verstand volgende richtlijnen:

 • Ben je ziek? Dan blijf je thuis. 
 • Leg je een positieve test af? Dan blijf je thuis. 
 • Wordt er iemand ziek tijdens de activiteit? In de mate van het mogelijke ga je naar huis als je niet ter plaatse kunt uitzieken of als er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak is voor je symptomen. In principe ben je als organisatie niet verantwoordelijk om eventuele testen af te nemen. Als je in het buitenland zit, kijk je naar de lokale maatregelen en volg je die op. Als organisatie ben je verantwoordelijk voor het opvolgen van eventuele maatregelen.
 • Was er een corona-besmetting op je activiteit? Je kan je deelnemers, ouders en opvoedingsverantwoordelijken informeren zodat ze met iets meer waakzaamheid naar mogelijke symptomen kunnen kijken. Er zijn echter géén verplichtingen meer van kracht.
 • Heb je hoog risicocontact gehad met iemand die positief getest heeft? Normaal gezien worden er geen gevolgen rond deelname voor een volgende activiteit meer gekoppeld aan zo'n contact, mogelijks wel nog veiligheidsvoorzorgen in specifieke gevallen of bij risicogroepen zoals het dragen van een mondmasker of afnemen van zelftests. Normaal gezien krijgt de persoon met besmetting deze informatie mee. Als je deelnemer (of diens huisgenoten) dus niets hebben meegekregen van informatie, ben je als organisatie niet verantwoordelijk om hen extra voorwaarden op te leggen.

Tracing van corona-besmettingen: Tot nader order volgen we de regels van toepassing in de maatschappij voor de verschillende leeftijdscategorieën. Het goede nieuws is dat er op dit moment alleen in uitzonderlijke gevallen aan clustertracing wordt gedaan. De kans dat je als organisatie vragen krijgt van de tracing is dus heel erg klein. Daarom ben je niet langer verplicht om een uitgebreide registratie te doen van al je deelnemers. 

Kunnen kinderen en jongeren uit de risicogroepen deelnemen?  

We hanteren de lijst met risicogroepen die door de experten wordt naar voor geschoven. Als een kind/jongere deel uitmaakt van een risicogroep, hebben ouders of opvoedingsverantwoordelijken de verantwoordelijkheid om op de medische fiche aan te geven of de ziekte/aandoening onder controle is (bv. met medicatie). Bij twijfel wordt aangeraden advies van de huisarts te vragen om te kunnen deelnemen aan het aanbod. Ga zeker in gesprek bij vragen of discussie hierover en zoek naar inclusieve oplossingen indien mogelijk.       

Wanneer is er sprake van een evenement? 

Er zijn geen specifieke regels meer voor evenementen. Binnen het jeugdwerk zijn evenementen die activiteiten waarbij wordt afgeweken van de reguliere werking. 
Als je meer uitleg wil over het organiseren van evenementen kan je terecht bij ikorganiseer.be 

Wat bij een besmetting in het buitenland?

Je volgt in principe dezelfde basisafwegingen als in het binnenland als er nog geen bevestigde besmetting is bij je deelnemers: je bent waakzaam voor symptomen maar bent als organisatie niet verantwoordelijk om te testen. 

- Als er iemand symptomen heeft gelden de regels zoals hierboven: zieke deelnemers gaan best naar huis. Bekijk hiervoor wat de mogelijkheden zijn met het thuisfront en of er eventuele tussenkomsten kunnen zijn van verzekeringen.

- Als er lokale maatregelen gelden rond isolatie en quarantaine en er is een officiële PCR-test afgenomen, dan ben je uiteraard gebonden aan die lokale maatregelen. Je bent als organisatie niet verplicht om te testen.

- Hoog risicocontacten (andere deelnemers bv.) zijn niet gebonden aan het afnemen van een test, maar wees uiteraard extra waakzaam voor symptomen. Draag bij risicovolle situaties een mondmasker.