Nieuwe website jongerengids online!

02/10/2015

Op 2 oktober lanceerde Jongerengids en De Ambrassade de nieuwe website www.jongerengids.be.

Jongerengids is een website die jongeren tussen 11 en 22 jaar informeert over thema’s die hen aanbelangen. Jongerengids geeft antwoorden op vragen die jongeren niet altijd aan hun ouders durven stellen, en waar hun vrienden geen antwoord op weten. Jongerengids geeft zelf informatie, maar wijst ook door naar andere websites die nog meer info over dat thema hebben. Zo is het echt een gids naar goeie, informatieve sites voor jongeren.

Naast een website is er ook een boekje dat deze week is verdeeld naar alle leerlingen van de derde graad van het lager onderwijs en zijn er Jongerengids-folders voor 12-plussers die dieper ingaan op een bepaald thema.